Blodtrycksmätare och piller liggande på träbord, hand med vattenglas i bakgrunden. Om läkmedel vid högt blodtryck.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att byta blodtryckssänkande läkemedel kan bli en stor vinst för vissa, enligt en ny studie.
– Effekten kan bli dubbelt så stor med ett medicinbyte jämfört med att öka på och fördubbla dosen av den medicin som patienten har, säger hjärtläkaren och forskaren Johan Sundström.

De allra flesta svenskar får högt blodtryck förr eller senare. Fler än två miljoner svenskar har högt blodtryck.

Inte alla tar medicinerna som tänkt

Endast en femtedel av svenskarna med högt blodtryck har fått blodtrycket under kontroll med läkemedelsbehandling. Vissa studier antyder att endast hälften tar sina blodtrycksmediciner som det är tänkt.

Kan det bero på att läkemedlens effektivitet och biverkningar skiljer sig åt mellan olika människor? Det har forskare funderat på. Eftersom det finns många olika sorters blodtrycksläkemedel finns i så fall en överhängande risk att patienter inte får det optimala läkemedlet på första försöket – med dålig blodtryckssänkning och onödiga biverkningar som följd.

Arm med blodtrycksmätare på, hand håller i instrumentet.
Högt blodtryck är mycket vanligt.

I en studie vid Uppsala universitet studerades om det finns ett optimalt blodtrycksläkemedel för varje person, och därmed en potential för skräddarsydd och optimal blodtrycksbehandling.

Kraftiga variationer

280 patienter deltog i studien. I tur och ordning fick alla prova fyra olika blodtrycksläkemedel. Det skedde vid flera tillfällen under sammanlagt ett år.

Forskarna såg att behandlingseffekten kraftigt varierade mellan olika individer. Det var tydligt att vissa fick ett lägre blodtryck av ett läkemedel jämfört med ett annat.

Rejält ökad effekt

– Effekten kan bli dubbelt så stor med ett medicinbyte jämfört med att öka på och fördubbla dosen av den medicin som patienten har, säger Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet.

– Den här effekten är så stor att den är kliniskt relevant.

Utmanar nuvarande råd

Resultaten i studien utmanar den strategi som rekommenderas i aktuella behandlingsriktlinjer. Där rekommenderas fyra läkemedelsgrupper lika varmt för alla med högt blodtryck.

– Om man individanpassar medicineringen för varje patient kan man få bättre effekt än om man gör ett slumpvis val av läkemedel bland dessa fyra läkemedelsgrupper. Vår studie visar att med rätt blodtrycksläkemedel kan patienten få lägre blodtryck och därmed förmodligen snabbare ett bättre skydd mot framtida hjärt-kärlsjukdomar, säger Johan Sundström.

Vetenskaplig artikel:

Heterogeneity in blood pressure response to 4 antihypertensive drugs: a randomized clinical trial

, JAMA.

Kontakt:

Johan Sundström, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
johan.sundstrom@uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera