Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Avloppsvatten är en betydligt värre grogrund för antibiotikaresistens än vad forskare tidigare trott. Här finns egenskaper som ger resistenta gener en extra skjuts att utvecklas till skadliga bakterier.

Mikroorganismer har tillverkat antibiotika långt innan människan började använda det som läkemedel. Därför är också många miljöbakteriers förmåga att försvara sig mot antibiotika uråldrig.

I takt med att antibiotika blev läkemedel har sjukdomsframkallande bakterier också börjat samla på sig allt fler resistenta gener i sitt dna. Denna pågående process kräver att gener hos vissa bakteriearter blir rörligare och kan hoppa mellan arter.

I en studie har forskare från Göteborgs universitet undersökt miljöer som gynnar genernas rörlighet. Det handlar om tidigare okända egenskaper.

Avloppens speciella egenskaper gynnar antibiotikaresistens

Det är känt sedan tidigare att avloppsvatten innehåller rester av antibiotika som kan främja utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Forskarnas studie pekar mot att avloppsvatten också har egenskaper som gör att resistenta gener kan påbörja sin resa från ofarliga bakterier till bakterier som orsakar sjukdomar.

Forskarna utgick från att det inte räcker med antibiotika för att generna ska bli rörliga. Arten som bär resistensgenen i sin kromosom måste vara närvarande, liksom specifika dna-sekvenser som kan ge dessa gener en förmåga att förflytta sig.

Tusentals dna-prover gav svar

Genom att analysera dna från tusentals prover från olika miljöer kunde forskarna identifiera var alla nyckelkomponenter fanns tillsammans. Till forskarnas förvåning var det inte i tarmen hos människor eller hos djur – utan i avloppsvatten från hela världen.

– För att bekämpa antibiotikaresistens kan vi inte bara fokusera på att förhindra spridningen av de resistenta bakterier som redan är i omlopp, vi måste också förhindra eller fördröja uppkomsten av nya varianter, säger Fanny Berglund, forskare inom antibiotikaresistens på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Läs mer: Avlopp från sjukhus gynnar antibiotikaresistenta bakterier

Läs mer: Rester av antibiotika i vatten hot mot människors hälsa

Forskargruppen har publicerat flera andra studier som visar att det finns en stor variation av olika resistensgener i miljön, många fler än de som idag ses i sjukdomsframkallande bakterier.

Resistenta gener hoppar mellan arter

Detta gör miljön till en stor källa av nya resistensgener som en efter en får förmågan att hoppa mellan arter, för att så småningom hamna i sjukdomsframkallande bakterier. Att förorena miljön med antibiotika är alltså ingen bra idé, menar forskarna.

– Det är mycket fokus på att minska antibiotikaanvändningen hos människor och djur. Detta är förstås viktigt, men vår studie visar att vi också måste vara uppmärksamma på vårt avloppsvatten, eftersom det här verkar vara en plats där nya varianter av antibiotikaresistens kan utvecklas, säger Fanny Berglund.

Studie:

Evidence for wastewaters as environments where mobile antibiotic resistance genes emerge, Communications Biology.

Kontakt:

Fanny Berglund, forskare vid Centrum för antibiotikaresistensforskning, Göteborgs universitet,  fanny.berglund@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera