Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer information och stöd till vårdpersonal kan minska användningen av urinvägsantibiotika hos äldre personer – utan att riskerna för komplikationer ökar. Det visar en internationell studie.

Det finns en överförskrivning av antibiotika till äldre med misstänkt urinvägsinfektion.

Forskare har därför i ett internationellt samarbete utvecklat en utbildningsinsats för att minska onödig förskrivning och användning av antibiotika.

Studien omfattar drygt tusen personer på 38 äldreboenden i Nederländerna, Norge, Polen och Sverige.

Utbildningsinsats gav resultat

Utbildningsinsatsen bestod av teori och diskussioner i smågrupper kring hur vårdpersonal på bästa sätt tar om hand om äldre med misstänkta urinvägsinfektioner. De använde även ett beslutsverktyg med tillhörande utbildnings- och informationsmaterial.

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tog även fram en lokal handlingsplan för arbetsplatsen som sedan följdes upp.

Halvering av antibiotika mot urinvägsinfektioner

Resultaten visar att utbildningsinsatsen ledde till en halvering av antalet behandlingar med antibiotika mot urinvägsinfektioner, jämfört med en kontrollgrupp.

Studien visar också att säkerheten för patienterna inte försämrades. Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende komplikationer, sjukhusinläggningar eller dödsfall efter urinvägsinfektioner.

– På grund av det tilltagande problemet med antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Äldre är dessutom mer känsliga för biverkningar av antibiotika. Därför är det fantastiskt att utbildningsinsatsen lett till en halverad användning av urinvägsantibiotika hos äldre med bibehållen säkerhet, säger forskaren Pär-Daniel Sundvall vid Göteborgs universitet.

Mer om studien

Efter utbildningsinsatsen var antalet förskrivningar av antibiotika 0,27 per person och år, mot kontrollgruppens 0,58 förskrivningar. Studien genomfördes under perioden september 2019 till juni 2021. I Sverige deltog 207 äldre personer.

Studie:

Effect of a multifaceted antibiotic stewardship intervention to improve antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults (ImpresU): pragmatic cluster randomised controlled trial in four European countries, BMJ.

Kontakt:

Pär-Daniel Sundvall, docent på Göteborgs universitet och specialistläkare på Närhälsan Sandared vårdcentral, par-daniel.sundvall@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera