tallrik med grönsaker
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

– Trots att Sverige var ett av de länder som inte stängde ner under pandemin är uppgången uppseendeväckande, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet.

I en omfattande studie har forskare vid Uppsala universitet tittat på hälsovårdsdata från drygt 200 000 barn i Sverige under åren 2018 och 2020. Uppgifterna kommer från det rutinmässiga fyraårsbesöket på barnavårdscentraler.

Resultaten visar en ökning av övervikt

Under 2018 hade drygt elva procent av barnen övervikt eller obesitas. Två år senare, alltså under det första pandemiåret 2020, var siffran drygt 13 procent.

Forskarna konstaterar att det är den sjukliga fetman, obesitas, som har ökat mest. Under 2020 fick 30 procent fler barn sjukdomen obesitas, jämfört med två år tidigare.

– Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander, forskare vid Uppsala universitet.

Obesitas orsakar stora hälsoproblem

Det är väl känt att övervikt, och i synnerhet obesitas, orsakar många hälsoproblem för de barn och unga som drabbas. Man vet också att problemen följer med in i vuxen ålder och för med sig omfattande negativa effekter på hälsan.

– Därför är det viktigt att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet och att följa hälsovanor och tillväxt över tid. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser på många nivåer i samhället för att undvika att barn får sjukdomen obesitas, säger Charlotte Nylander.

Ökningen varierar i landet

Studien visade också på tydliga regionala skillnader i förekomst av övervikt och obesitas. En tydlig ökning sågs i de flesta regioner, men förekomsten varierar stort över landet. Fortsatta studier behövs även för att kunna följa utvecklingen under längre tid.

Sedan tidigare finns internationella studier med liknande resultat, men Uppsalastudien är den hittills största sammanställningen.

Studie:

National data showed an increased prevalence of overweight and obesity among four-year-old Swedish children during the first year of COVID-19 , Acta Paediatrica.

Kontakt:

Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare Region Sörmland och forskare vid Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala universitet, charlotte.nylander@regionsormland.se

Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet, paulina.nowicka@ikv.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera