Familjemedlemmar hjälper ofta äldre med digital teknik.
Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den snabba tekniska utvecklingen ökar risken för att äldre hamnar på efterkälken. Det är extra tydligt i Sverige där allt mer i vardagslivet kräver digital kompetens, visar en avhandling som jämfört äldres situation i Sverige och Grekland.

– Äldre i Sverige, som saknar kunskap om digital teknik, är mer exkluderade än äldre som bor i Grekland. Det beror på att det i det svenska samhället är majoriteten av olika aktiviteter kräver digitala verktyg, säger Sofia Alexopoulou, forskare i statskunskap vid Örebro universitet.

I en avhandling har hon analyserat och jämfört styrdokument för digitalisering i Sverige och Grekland. Hon har också intervjuat äldre i de två länderna för att ta reda på hur de ser på möjligheter, kompetens och tillgänglighet när det kommer till digital teknik.

– I Sverige är bank-id ett tydligt exempel på hur digital teknik kan vara exkluderande. Att inte ha ett bank-id är som att vara ett spöke som gör att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor.

Digitaliseringen påverkar delaktighet

Det digitala utanförskap som äldre riskerar att hamna i är ett välfärdsproblem,  enligt Sofia Alexopoulou. Därför krävs åtgärder på samhällsnivå.

– Vi lever i en tid där digitaliseringen påverkar allt större del av våra liv. Äldres välfärd är kopplad till deras möjligheter att utöva sitt medborgarskap utan begränsningar. Därför behöver det uppmärksammas av politiker och andra beslutsfattare, säger hon.

Familjen hjälper till med tekniken

I Sverige har kommuner huvudansvaret för äldreomsorgen. Men när det kommer till digital kompetens får äldre i första hand vända sig till familjen.

– Även i Sverige med en stark välfärdsmodell, är det oftast familjen som stöttar äldre som behöver hjälp med digital teknik. Det är lite förvånande, säger Sofia Alexopoulou.

Däremot tvekar äldre i Sverige att be sina familjemedlemmar om hjälp – till skillnad från äldre i Grekland.

– Äldre i Sverige är väldigt självständiga och stolta medan äldre i Grekland upplever att de när som helst kan vända sig till sina barn och barnbarn och be om hjälp.

Vilken typ av insatser kan bidra till att äldre blir mer digitalt aktiva?

– I Sverige kan en lösning vara att erbjuda ett litet bidrag till barn och barnbarn som kan dela med sig av sina kunskaper till äldre. I Grekland skulle man kunna erbjuda gratis it-lektioner för äldre på kommunnivå.

Äldre är inte en homogen grupp

Sofia Alexopoulou betonar att äldre inte är en homogen grupp. I forskningslitteraturen finns flera kategorier som beskriver äldres relation till digital teknik, till exempel silversurfare, atleter, teknofober och icke-användare.

– De negativa beskrivningarna används oftare än de positiva i litteraturen. Självklart ökar användningen av digital teknik bland äldre också, men det digitala gapet fortsätter att existera eftersom utvecklingen av den digitala tekniken pågår ständigt.

Avhandling:

Please Mind the Grey Digital Divide”: An Analysis of Digital Public Policies in Light of the Welfare State (Sweden and Greece), Örebro universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera