Artikel från Lunds universitet

Trollsländor är större på nordliga breddgrader och mindre i tropikerna. Variationen i insekternas kroppsstorlek kan förklaras med temperaturer och förekomst av rovdjur, visar en studie.

Trollsländor är en gammal insektsgrupp, och forskare har nu gjort en global jämförelse för att studera hur kroppsstorlek hos trollsländor varierar geografiskt – och mellan olika arter.

De har jämfört insekternas storlek i de varmare tropikerna och de kallare tempererade områdena för att förstå varför det finns en geografisk variation. Det har forskarna gjort genom att undersöka storleksdata och fossildata från olika arter trollsländor och flicksländor.

– För 200 miljoner år sedan var dessa insekter större i tropikerna än i tempererade områden. Men trenden har sedan vänt och nu är det tvärtom större arter på våra nordligare breddgrader. Vi tror att detta beror på uppkomsten och evolutionen av fåglarna, säger Erik Svensson, biolog vid Lunds universitet.

Sländor dravs bort av fåglar

Forskarna menar att när fåglarna började utvecklas för ungefär 150 miljoner år sedan fångade de mer och mer flick- och trollsländor i tropikerna.  Det drev de större insekterna norrut mot kallare områden på högre breddgrader. Detta gav upphov till den globala variationen i kroppsstorlek som vi ser idag, där de större arterna lever på nordliga breddgrader.

Utöver att det finns fler fåglar i tropikerna leder även högre temperatur till mindre kroppsstorlek hos insekterna.

– Vi upptäckte att den regionala artrikedomen hos fåglar betyder mer än de regionala temperaturerna, när vi jämförde dessa insekters varierande kroppsstorlek över jordklotet. Arter är generellt sett mindre i varmare klimat. Men sambandet mellan storlek och vilka breddgrader arter lever på har ändrats sedan fåglarna började utvecklas, säger Erik Svensson.

Eftersom fåglar fångar och äter flick- och trollsländor – och eftersom det är lättare för rovdjur att fånga större byten – klarar sig mindre arter bättre trots att rovdjuren är många.

Fågel med trollslända i näbben
Många fågelarter i tropikerna äter flick- och trollsländor. Här ses en Rufous-tailed Jacamar som har fångat en stor trollslända i Brasilien. Bild: Erik Svensson

Viktigt för förståelse av risker

Kunskap om var och varför olika arter med olika kroppsstorlek förekommer på jorden är viktig. Detta för att förstå risken för att arter med olika egenskaper riskerar att dö ut. Idag har stora arter ofta har en större risk att dö ut än små arter.

Därför är det också viktigt att känna till hur temperatur och risken att bli uppäten förklarar den globala variationen i kroppsstorlek mellan arter, menar forskarna.

– Idag är det stort fokus på klimatfrågan och betydelsen av temperatur för arters risk att dö ut. Men våra resultat visar att även förekomsten av rovdjur och kroppsstorlek är viktiga faktorer för att förstå den lokala, regionala och globala artsammansättningen hos denna viktiga insektsgrupp, säger Erik Svensson.

Vetenskaplig studie:

Out of the tropics: Macroevolutionary size trends in an old insect order are shaped by temperature and predators, Journal of Biogeography.

Kontakt:

Erik Svensson, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet, erik.svensson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera