Mikroskopbild av virus inuti lila celler
Apkoppsvirus inuti celler. Bild: NIAID. Licens: CC BY 2.0.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Var fjärde ciskvinna som smittas av apkoppor har inte fått viruset via sexuell kontakt, en annars vanlig smittväg. Det framgår av en internationell studie om apkoppor.

Under 2022 har apkoppor börjat smitta även i länder där infektionen tidigare inte förekommit och då framför allt mellan män som har sex med män.

Apkoppor är dock överlag en ovanlig virusinfektion. I Sverige har lite över 200 fall hittills registrerats av Folkhälsomyndigheten.

Relativt ovanligt bland kvinnor

I Europa och Nordamerika har bara cirka fem procent av de smittade varit kvinnor.

I en ny internationell studie har forskare undersökt apkoppors förekomst hos ciskvinnor, det vill säga personer som registrerats som flickor vid födseln och som har en fortsatt kvinnlig könsidentitet. De har också studerat transkvinnor – personer registrerade som pojkar vid födseln och med kvinnlig könsidentitet – samt icke-binära personer.

Ungefär häften av de totalt 136 fallen i studien rör ciskvinnor och ungefär hälften rör transkvinnor. Endast enstaka fall rör ickebinära personer.

Mikroskopbild av virus inuti lila celler
Apkoppspartiklar, i lila, inuti celler. Bild: NIAID. Licens: CC BY 2.0.

Svårt att få rätt vård

Forskarna konstaterar att många av ciskvinnorna har behövt söka vård flera gånger innan de fått rätt diagnos. Det beror delvis på att de inte sökt sig direkt till en könsmottagning eller infektionsmottagning, utan istället gått till akuten eller vårdcentralen, enligt forskarna.

Ciskvinnorna smittas inte heller lika ofta, jämfört med andra, via sexuell kontakt. De som inte smittats via sex har istället fått infektionen via nära hud-mot-hudkontakt eller annan kontakt med kroppsvätskor.

– Bland ciskvinnorna tros så många som var fjärde ha smittats utan direkt sexuell kontakt vilket är intressant, säger Anna Grahn, läkare samt docent i infektionsmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Transkvinnor oftare sjuka via sexuell kontakt

För transkvinnorna i studien liknade smittmönstret mer det som är känt inom gruppen män som har sex med män, eftersom de nästan uteslutande smittats genom sexuell kontakt.

Liksom gruppen män sökte transkvinnorna också oftast vård via klinik för infektions- eller könssjukdomar.

Få fall bland barn

Omkring en fjärdedel av de studerade ciskvinnorna hade barn i hemmet. Endast två barn hade smittats, vilket forskarna också tycker är en viktig lärdom från studien.

Resultaten bekräftar tidigare fynd att infektionen överförs sexuellt genom kroppsvätskor och även genom hud-mot-hudkontakt.

En viktig slutsats från studien, menar forskarna, är också att det kan behövas bredare utbildning om apkoppor till annan sjukvårdspersonal än dem som är verksamma inom infektion och venereologi.

Hittills har ciskvinnor, transkvinnor och ickebinära varit underrepresenterade i forskningen och mycket är okänt när det gäller hur kvinnor påverkas av apkoppor.

– Vi behöver veta hur infektionen visar sig hos kvinnor och läkare behöver kunna känna igen sjukdomen. Dessa lärdomar kommer att hjälpa till att informera och skräddarsy effektiva folkhälsoåtgärder för att vara inkluderande för dessa grupper, säger Chloe Orkin, professor vid Queen Mary University of London.

Vetenskaplig artikel:

Human Monkeypox virus infection in women and non-binary individuals during the 2022 outbreaks – a global case series, The Lancet.

Kontakt:

Anna Grahn, docent i infektionsmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och infektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
anna.m.grahn@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera