Älg tittar in i kameran, skog i bakgrund
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Älgar har hittat en strategi för att undvika jägare under jakten. De lämnar vissa områden och kommer tillbaka först när jakten är över, enligt forskare vid Högskolan i Gävle.

Under två års tid har Lars Hillström, lektor i biologi och Petter Hillborg, biolog, följt älgstammen i Ockelbo älgskötselområde och i brandområdet i Hälsingland.

Med hjälp av viltkameror kan de se att älgarna lämnar områdena under perioden september-oktober och november-december, alltså då jakten är som intensivast, för att sedan komma tillbaka.

Älgar går och trycker runt stugor

En teori handlar om stress hos djuren, att de reagerar på ökad närvaro av människor med vapen och jakthundar i skogen. Det har också andra studier pekat på.

– Älgarna har alltid varit utsatta för rovdjur och försökt undvika dem, så när människan kommer in i skogen med sina vapen tänker de att de skall få skydd om de går nära stugor och hus eller ut på en holme omgiven av vatten. På många håll rapporteras det: “Oj, nu har vi älgar runt huset här”, säger Lars Hillström.

Smarta älgar för vidare sina gener

Forskarna ser detta som en naturlig följd av en evolutionär process, där de som överlever, och deras beteende, kommer att sprida sig vidare i populationen.

– De som överlever jakten, deras gener, kommer att ju föras vidare och den som är smart nog att göra det i flera år kommer med ännu större sannolikhet att föra sina gener vidare, säger Petter Hillborg.

En älg på äng, älgen vänder sig mot fotografen, närbild

Jägare behöver anpassa sig

Under årtusendena, i kampen mellan bytesdjur och rovdjur, har rovdjuret hela tiden fått anpassa sig till bytet, som i sin tur har försökt undvika det.

– Så om jägaren använder samma strategi i hundratals år, ja då kommer det att gå sämre och sämre – det handlar om evolution, säger Petter Hillborg.

Idag sitter ett mycket stort antal jägare vid älgpass, där de oftast får vänta förgäves på att en älg ska komma förbi. Detta eftersom en hel del av älgarna samtidigt går och trycker runt stugorna under den tid som jakten pågår.

Förslag: Sprid ut jakten på 5-6 veckor

En teori är att man ska dra ut på jakten på fler enskilda dagar, för att älgen inte ska stressas så mycket, där dag ett kanske har bättre förutsättning än dag två och så vidare.

– Att sprida ut jakten över 5-6 veckor, just för att minska stressen hos djuren och minska den här mobiliteten. Skällande hundar som springer lösa har också en direkt avskräckande effekt på älgen. Studier har visat att den största rädslan kom från människa och skällande hund, säger Petter Hillborg.

Konkurrens från rådjur och hjort

Klimatförändringar, med ökade temperaturer, kommer att leda till en minskad älgstam, tror forskarna. Älgarna får också konkurrens från annat klövvilt. SLU i Umeå visar i studier att rådjuren är en konkurrent och även kronhjorten, som har spridit sig över landet.

– Det blir konkurrens om födan, lägre nativitet och mindre chans att överleva för kalvarna. Egentligen borde man skjuta fler rådjur för att minska konkurrensen, säger Lars Hillström.

Kontakt:

Lars Hillström, lektor i biologi vid Högskolan i Gävle
lars.hillstrom@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera