Varg ligger på marken och tittar åt vänster
Bild: Christina Hansen Wheat/Stockholms universitet
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vargar kan knyta an till människor och lugnas av sin “anknytningsperson”. Det framgår av en studie av hundar och vargar.

Det är forskare vid zoologiska institutionen, Stockholms universitet, som har undersökt beteendet hos tio vargar och tolv hundar. De fann att 23 veckor gamla vargar kan skilja mellan en känd person och en främmande person lika bra som hundar kan.

Vargar blev extra lugna av människor

Inte nog med det, vargarna verkade i högre grad än hundarna lugnas när de återsåg en, för dem, välkänd människa.

Detta trädde fram i en testsituation där hundar respektive vargar lämnades utan sina bekanta personer. Hundarna var inte särskilt påverkade av testsituationen. Men vargarna var det. De vankade av och an i rummet.

– Det anmärkningsvärda är att när den välbekanta personen, en skötare som varit med dem under hela deras liv, kom tillbaka slutade vargarna att gå omkring. Det tyder på att den välkända personen fungerade som en social stressbuffert för vargarna, säger Christina Hansen Wheat vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Varg ligger på marken och tittar åt vänster
Bild: Christina Hansen Wheat/Stockholms universitet

Vargarna lugnades alltså av skötarens närvaro, inte helt olikt ett oroligt barn som återser en förälder eller annan känd och betrodd person.

– Jag tror inte att någon har visat detta tidigare för vargar och resultatet visar att det finns ett starkt band mellan djuren och den välbekanta personen, säger Christina Hansen Wheat.

Går på tvärs med vad man trott

Att vargar gör så här går delvis emot vad man tidigare trott om vargars och hundars förmåga att knyta band till människor. Det finns nämligen en hypotes som säger att de förmågor som är nödvändiga för att skapa anknytning uppstod hos hundar först efter att de tämjts av människor för minst 15 000 år sedan.

Det faktum att vargar kan visa tillgivenhet mot människor kan ha varit ett urvalskriterium en gång i tiden när hunden blev ett tamdjur, tror forskarna.

Vetenskaplig artikel:

Human-directed attachment behaviour in wolves suggests standing ancestral variation for human-dog attachment bonds (Christina Hansen Wheat, Linn Larsson, Patricia Berner och Hans Temrin), Ecology and Evolution.

Kontakt:

Christina Hansen Wheat, zoologiska institutionen, Stockholms universitet
christina.hansen@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera