Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny studie visar ett direkt samband mellan luftburna partiklar och överföring av covidsmitta. Mest virus i utandningsluften finns när symptomen startar – och när sjuka personer pratar eller sjunger.

I början av pandemin visade aerosolforskare i Lund att sång  – särskilt högljudd och konsonantrik – sprider många aerosolpartiklar och stora droppar till den omgivande luften. Detta indikerade att sång skulle kunna öka risken för smittspridning av exempelvis covid-19.

I den studien letade forskarna inte specifikt efter coronavirus, även om några enstaka prover togs på insjuknade personer.

Sjuka fick prata och sjunga

Forskningen har nu följts upp med en ny studie där forskarna har besökt covidsmittade med ett portabelt labb monterat i en lastbil. Där har de insjuknade fått andas, prata och sjunga i en slags tratt kopplad till mätutrustning, där mängden virus i utandningsluften kunde analyseras.

– 19 av de 38 personer som vi undersökte – alltså 50 procent – hade covid-positiva utandningsprover, och andelen var högst kring symptomstart. För de som haft symptom i fem-sex dagar kunde vi inte hitta några viruspartiklar i utandningsluften, säger Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska universitet.

Dubbelt så många smittade

Personerna som undersöktes fick först andas i tratten under tio minuter, därefter prata fritt lika länge och sedan avsluta med tio minuter sång. Resultaten visar att fler personer spred virus i utandningsluften när de pratade och sjöng jämfört med när de bara andades.

Studien följde också upp hur smittan spreds i hushållen hos de medverkande personerna. Genom detta har man för första gången kunnat visa på ett direkt samband mellan virus i luftburna partiklar (aerosoler) och överföring av smitta.

– Det var dubbelt så många som smittades i hushåll där den först insjuknade personen hade mätbara virusmängder i utandningsluften, jämfört med i de hushåll där den först insjuknade personen, trots bekräftad Covid-19, inte andades ut mätbara virusmängder i luften, berättar Malin Alsved.

Sprider olika mycket virus

Det verkar som om olika personer sprider olika mycket smitta via luften, vilket antyder att olika människor smittar olika mycket. Oddsen att hitta virus i aerosolprover var störst vid symptomdebut och minskade för varje dag som gick

– De som spred mest hade över 100 gånger mer covidvirus i utandade aerosolpartiklar än de som hade minst, säger Malin Alsved.

Även om hälften av patienterna hade virus-positiva utandningsprover är det inte säkert att alla prover har smittsamt virus. Men eftersom de flesta hade insjuknat nyligen, och att ett positivt luftprov också innebar ökad risk för hushållskontakter att smittas, talar det för att dessa personer faktiskt kan smitta via luftburna virus.

Försök att infektera celler

Just nu pågår försök för att se om man kan infektera celler i laboratorium med virus från dessa luftprover, för att visa att de innehåller levande smittsamt virus. Resultaten är ännu inte klara.

– Med den här forskningen hoppas vi kunna kvantifiera hur smittsam en covidsjuk person kan vara, berättar Malin Alsved.

 

Vetenskaplig studie:

SARS-CoV-2 in exhaled aerosol particles from covid-19 cases and its association to household transmission, Clinical Infectious Diseases

 

Kontakt:

Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska universitet,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera