Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter med urinkateter får ofta infektioner. Med en förebyggande och samlad insats från vården sjönk andelen drabbade, i en grupp äldre och sköra patienter, från 18 till 4 procent.

Forskare vid Göteborgs universitet har studerat totalt 2 408 patienter med akut höftfraktur som behandlats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Äldre med höftfraktur är en stor grupp inom ortopedin (behandling av skelett, muskler, mjukdelar och leder). Jämfört med andra grupper behöver de även vårdas under relativt lång tid.

Urinvägsinfektion vanligt med kateter

Den vanligaste skadan som kan drabba gruppen under vården är urinvägsinfektion kopplad till kateter. Katetern är av en tunn mjuk slang som förs in i urinblåsan och tömmer den när patienten själv inte kan. Kateter kan behövas i samband med exempelvis skada eller operation.

– Att man kan minska antalet infektioner och hålla nivåerna nere även hos äldre och sköra patienter är en viktig slutsats, det bådar gott i den fortsatta kampen mot infektioner som förvärvas i sjukhusmiljö, avslutar Annette Erichsen Andersson som är huvudansvarig för studien.

Många infektioner kan dock undvikas, vilket resultaten i den aktuella studien visar. Efter ett omfattande och samlat paket av förebyggande insatser gick andelen infektionsdrabbade under fyra års tid från 18,4 till 4,2 procent, vilket motsvarar en 74-procentig minskning (efter justeringar).

Övar insättning av kateter på docka

Insatserna var teoridrivna och omfattade ett strikt så kallat aseptiskt arbetssätt, som bättre bevarar en kateters sterilitet vid införandet i urinblåsan. En undervisningsfilm togs fram för all personal som visar hur kateterinläggning går till steg för steg.

– Vi skapade vad vi kallar “ett standardiserat vårdmoment” om hur man går tillväga. Dessutom införde vi att alla som ska sätta kateter fick träna i ett lärlabb. Det blev som ett körkort där man fick öva på en docka och dessutom göra ett kunskapstest, förklarar Maria Frödin som är doktorand inom vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och kliniskt verksam sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetet mellan vårdprofessioner, ledare och chefer var avgörande.

– Samverkan och partnerskap har varit nycklar till framgång i det här arbetet. Det gäller att de goda resultaten håller i sig också efter implementeringsfasen och det ser vi att de har gjort, även över tid, menar Annette Erichsen Andersson, docent i omvårdnad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vetenskaplig studie:

Effectiveness of implementing a preventive urinary catheter care bundle in hip fracture patients .

Kontakt:

Annette Erichsen Andersson, annette.erichsen.andersson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera