Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett visst enzym i våra celler kan få coronaviruset att mutera till en mindre skadlig variant, visar forskning från Göteborgs universitet. Den inbyggda skyddsmekanismen gör att sars-cov-2 förökar sig sämre.

Mutationer förknippas ofta med utveckling av varianter av virus som är mer smittsamma och sjukdomsframkallande än sina föregångare. Den aktuella studien visar dock att mutationer av virus ofta verkar i motsatt riktning.

Forskare inom virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har kartlagt mutationsmönster i coronaviruset sars-cov-2. Resultaten talar för att det kroppsegna enzymet ADAR1 gör sars-cov-2 sämre på att föröka sig.

ADAR1 finns innanför cellernas skyddande membran och kan byta ut byggstenar, nukleotider, i virusets RNA. Det har dock varit oklart på vilket sätt ADAR1 påverkar virus vid covid-19.

Mutationer som gynnar oss

– Vår studie visar att det finns ett omvänt samband mellan virusmängd i kroppen och i hur hög omfattning ADAR1 har muterat viruset. Vi fann också att ADAR1-orsakade mutationer är den vanligaste typen av mutation av sars-cov-2, säger Johan Ringlander, doktorand i virologi.

Forskarna såg också att virus från infekterade patienter ofta finns i flera varianter hos samma individ. De undersökte mutationer i mindre vanliga virusvarianter och fann att en vanlig mutation, där nukleotiden A byts mot G, medförde att sars-cov-2 förökade sig betydligt sämre. Och att dessa mutationer orsakas av enzymet ADAR1.

Analyser av drygt 200 000 virusstammar från covidsjuka patienter visade att ADAR1-orsakade mutationer främst cirkulerade under sommaren 2020, då smittspridning och dödlighet var låg i Europa. Vid högre smittspridning och dödlighet var virusvarianter med ADAR1-orsakade mutationer ovanliga, sannolikt därför att de inte var framgångsrika i konkurrensen med mer smittsamma virusstammar.

ADAR1 begränsar covid-19-infektion

– Våra resultat belyser hur kroppens celler kan skapa muterade virusvarianter. Mutationer kan göra virus mer infektiöst men i de flesta fall gör de mutationer vi har studerat att virus försvagas – det sprider sig inte utan rensas bort från infekterade celler. Fynden talar för att ADAR1 är en skyddsmekanism som kroppen använder för att begränsa virusinfektioner, säger Johan Ringlander.

Michael Kann, professor i klinisk virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– När sars-cov-2 förökar sig i luftvägarna uppstår inflammation som bland annat medför att ADAR1 aktiveras, vilket i sin tur gör virus mindre benäget att infektera andra celler. Vi undersöker för närvarande om denna skyddsmekanism kan vara viktig även vid andra virusinfektioner.

Vetenskaplig artikel:

Impact of ADAR-induced editing of minor viral RNA populations on replication and transmission of SARS-CoV-2

Kontakt:

Johan Ringlander, doktorand i virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och artikelns försteförfattare, johan.ringlander@gu.se
Michael Kann, professor i klinisk virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och artikelns huvudförfattare, michael.kann@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera