Corona i avloppsvatten
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Halterna coronavirus i avloppsvatten i Göteborg har rakat i höjden på en vecka, och motsvarar toppnoteringen under pandemins tredje våg, våren 2021.

– Jag hade inte väntat mig det här, att det plötsligt skulle öka så snabbt, säger Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

De prover av avloppsvatten som ligger till grund för den aktuella undersökningen är tagna under veckan 20-26 december 2021. Flertalet personer som då avsöndrade sars-cov-2-virus har av allt att döma smittats i början av den veckan eller veckan innan dess.

Corona i avloppsvatten varning till vården

Den kraftiga uppgång som nu kan konstateras är den största under en enskild vecka sedan årsskiftet, då pandemins andra våg pågick. Nivån som sådan motsvarar toppnoteringen för sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg under pandemins tredje våg (vecka 12, 2021).

Ökad virusförekomst i avloppsvattnet, och därmed ökad sjukdomsförekomst i samhället, har under pandemins gång och i olika grad kunnat förutsäga belastningstoppar i vården. Heléne Norder rapporterar löpande sina resultat till vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen.

– Det är svårt att veta vad det här betyder, och vad som kommer att hända. Jag hoppas verkligen att de som nu avsöndrar virus är vaccinerade. Då behöver inte så många hamna på iva, eller ens på sjukhus, utan kan nog klara sig själva hemma, säger Heléne Norder.

Uppdelningen mellan virustyperna delta och omikron är ännu inte analyserad och klar. Närmast föregående analys, för en vecka sedan, visade på en fördelning med hälften av varje.

Mer virus från vinterkräksjuka

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet pågår sedan februari 2020, och görs i samarbete med kommunägda Gryaab, som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget skickar ett prov per vecka med samlade dagsprover till forskarna.

Utöver sars-cov-2 undersöks halter av influensavirus, norovirus som ger vinterkräksjuka samt RS-virus som orsakar luftvägsinfektioner och kan göra små barn allvarligt sjuka.

I veckans analys ökar halterna av norovirus något, medan influensa A avtar och RS-viruset är på mycket låga nivåer.

Vetenskaplig artikel:

Surveillance of wastewater revealed peaks of SARS-CoV-2 preceding those of hospitalized patients with COVID-19. Water Research.

Kontakt:

Heléne Norder, professor i mikrobiologi vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, helene.norder@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera