Bild: Charles Deluvio/Unsplash
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer tid hemma har gett mer tid med skärm. Men det behöver inte vara något dåligt, enligt forskaren Anette Sundqvist:
– Vad barn gör när de sitter framför skärmen spelar däremot stor roll, och om de har sällskap.

– Vi fastnar ofta i en diskussion om skärmtid och timmar. Men vad betyder det egentligen? Ja, det kan vara oroväckande, men egentligen handlar det om vad barnen gör när de är framför skärmen. Vilket det ju också gör för oss vuxna, säger Anette Sundqvist, biträdande professor vid baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet, som studerar hur barns utveckling påverkas av digitala medier.

Deltar inte i barns spelande

I en nyligen publicerad studie deltog 240 föräldrar till barn i åldern 4–6 år om barnens skärmvanor. Föräldrarna bedömde att barnens tid framför digitala medier ökade under pandemiåret 2020. Vad gällde spelande rapporterade föräldrarna att barnen i genomsnitt spelade 3,5 timmar i veckan, vilket är tre gånger mer än före pandemin. Spelande var också den aktivitet där föräldrarna angav att deras eget engagemang var lägst. Två av tre föräldrar deltog inte i barnens spelade.

– Våra tidigare studier har visat att digitala medier kan påverka små barns beteende, språk och minne på ett negativt sätt, men att detta kan vägas upp av att föräldrarna deltar i barnens aktivitet framför skärmen. Denna studie pekar på att barn spelar digitala spel i ensamhet, ofta utan föräldrars aktiva deltagande. Det kan tyda på att denna digitala aktivitet inte stöttar barnets inlärning på samma sätt som en aktivitet där föräldrarna är aktivt engagerade, säger Anette Sundqvist.

Videosamtal ökade mest

Den aktivitet på skärmen som ökade mest för barnen under pandemin var videosamtal. Samtalen stod för en ökning med 77 procent, vilket i genomsnitt innebar en timmes samtalstid i veckan.

Även barnens tv-tittande ökade under pandemin, med nära 40 procent. Barnen spenderade i genomsnitt nästan 11 timmar i veckan framför tv:n. Men här var föräldrarnas engagemang stort, tre av fem föräldrar deltog ofta eller alltid i barnens tv-tittande genom att förklara vad som hände i programmet eller påpekade när tv-karaktärernas beteende inte var bra.

Föräldrarnas surfande kan hämma inlärning

Anette Sundqvist har också i en tidigare studie, publicerad i mars 2021, visat hur brist på uppmärksamhet från föräldrarna påverkar barnens inlärning. I det här fallet studerade hon hur det påverkar barnen att föräldrarna håller på med sin telefon när de samspelar med sina barn.

– Föräldrarna signalerar att de inte är uppmärksamma på barnen eller intresserade av vad de gör. Dessutom bidrar surfandet till att föräldrarna inte alltid finns tillgängliga för att sätta ord på vad barnet försöker lära sig om världen, eller för att tolka och bekräfta dess känslor. Det kan påverka barnets språkliga utveckling och beteende, säger Annette Sundqvist.

Studier:

Digital media content and co-viewing amongst Swedish 4- to 6-year-olds during COVID-19 pandemic.

Growing Up in a Digital World: Digital Media and the Association With the Childs Language Development at Two Years of Age.

Kontakt:

Anette Sundqvist, biträdande professor vid baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet, anett.sundqvist@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera