Tema

Smart skogsmaskin kan själv hämta och lämna timmer

 lästid ~ 3 min