Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns risk för falskt positivt svar vid T-cellstester som ska visa tidigare infektion i covid-19. T-cellerna kan i vissa fall ha aktiverats av vanligt förkylningsvirus. Det är svårt att få testerna tillräcklig specifika och känsliga.

– Även om ett T-cellsvar normalt utvecklas även vid en mild infektion så kunde vi se att de med mild initial sjukdom inte alltid hade ett mätbart SARS-CoV-2-specifikt T-cellssvar i blodet. Bland dem med en initialt mer allvarlig sjukdom var det fler som hade mätbara SARS-CoV-2-specifika T-celler över tid, säger Sara Mangsbo, forskare inom immunonkologi vid Uppsala universitet.

Att sjukdomsgraden korrelerar till ett mätbart minnessvar över tid i blod är inte helt oväntat men ändå viktigt eftersom användningen av T-cellstester har diskuterats i samhället av många olika skäl.

–T-cellstester har en viktig roll att spela fortsatt i forskning och studier men har sannolikt en mindre roll att spela inom diagnostiken och på individnivå för just SARS-CoV-2, säger Charlotte Thålin.

Reagerar på vanligt förkylningsvirus

Inom ramen för COMMUNITY-studien på Danderyds sjukhus har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet tillsammans analyserat huruvida T-cellstester kan användas för att säkerställa att en person genomgått covid-19.

– Vi har sett att företag säljer tester som ska kunna påvisa om en person har T-celler som är specifika för SARS-CoV-2. Det är inte så vanligt att T-cellstester används i klinisk diagnostik men vi beslöt oss för att se om data från COMMUNITY-studien, där vi mätt både antikroppar och T-cellsaktivering, kunde ge oss information om prestandan för dessa tester på en individnivå, säger Sara Mangsbo.

De stora utmaningarna med dessa typer av tester är att de baseras på att T-cellerna stimuleras med olika viruspeptider för att ett eventuellt svar ska bli mätbart. Dessa så kallade peptidpooler innehåller ofta virusdelar som inte är SARS-CoV-2-specifika, utan även återfinns hos vanliga förkylningsvirus (som andra coronavirus). Det gör att testerna ibland kan ge positiva svar trots att personen inte genomgått covid-19. Istället har de T-celler som aktiveras av vanligt förekommande förkylningsvirus.

Risk för falskt positiva svar

Genom att analysera T-cellsvaret mot peptider sammansatta på olika sätt, såg forskarna att olika peptidpooler gav olika svar och att det fanns en risk för falskt positiva svar. Enligt forskarna beror denna risk på att peptiderna kan ge upphov till svar från minnes-T-celler som uppstått på ett annat sätt än genom en SARS-CoV-2–infektion. Till exempel genom en förkylning.

När forskarna försökte undvika att använda peptider som kunde ge upphov till dessa korsreaktiva svar så ökade testets specificitet, det vill säga förmågan för testet att etablera sant negativa svar, men försämrade samtidigt sensitiviteten, förmågan att upptäcka ett sant positivt svar.

– Vi använde oss här av COMMUNITY-studien där deltagare gick in i studien tidigt i pandemin, i april och maj 2020. Där har vi kunnat följa dessa individers antikroppsnivåer över tid under hela pandemin. Så vi är trygga med att antikropparna som mäts regelbundet kan ge oss information om personen har haft covid-19 eller inte, säger Sara Mangsbo.

Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, och Folkhälsomyndigheten.

Även T-celler i vävnad kan ge skydd

– Det är också viktigt att säga att minnescellerna inte alltid är i blodet efter genomgången sjukdom. Även celler i vävnader, som inte är mätbara genom ett blodbaserat test för T-celler, kan ändå ha en roll att spela i hur sjuk man blir under en infektion, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Arbetet med för att ta fram en specifik SARS-CoV-2 peptidmix har gjorts i samarbete med Pierre Dönnes/SciCross AB och mätningar av antikroppar över tid har gjorts av Peter Nilsson och Sophia Hober vid KTH.

Vetenskaplig studie

An evaluation of a FluoroSpot assay as a diagnostic tool to determine SARS-CoV-2 specific T cell responses , Sara M Mangsbo, Sebastian Havervall, Ida Laurén, Robin Lindsay, August Jernbom Falk, Ulrika Marking, Martin Lord, Marcus Buggert, Pierre Dönnes, Gustaf Christoffersson, Peter Nilsson, Sophia Hober, Mia Phillipson, Jonas Klingström, Charlotte Thålin, (2021) PLOS ONE

Kontakt

Sara Mangsbo, forskare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, sara.mangsbo@farmbio.uu.se

Charlotte Thålin, specialistläkare, med dr och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, charlotte.thalin@regionstockholm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera