Barn läser på ipads i skolan.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn med läs- och skrivsvårigheter som utsätts för text på flimrande skärmar, så kallat vitt pixelbrus, både läser och kommer ihåg bättre vad de har läst. Det visar en svensk-norsk studie.

Tidigare studier har visat att barn med koncentrationssvårigheter och/eller ADHD som utsätts för hörselbrus löser kognitiva uppgifter bättre. Men detta är första gången en sådan koppling har visats mellan visuellt brus och kognitiva förmågor som minne och läsförmåga hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

– Det visuella bruset vi har utsatt barnen för, även kallat vitt pixelbrus, kan jämföras med att ge barn glasögon. Effekten på läsning och minne var omedelbar, säger Göran Söderlund, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet i Norge.

Läsförmåga och minne testades

Studien genomfördes på cirka 80 elever på mellanstadiet i skolor i Småland. Barnen som deltog hade valts ut efter ett läskunnighetstest och var indelade in i tre grupper: goda läsare, barn med vissa lässvårigheter och barn med stora lässvårigheter.

I studien fick barnen läsa tolv ord där de utsattes för fyra olika nivåer av visuellt brus, från inget till mycket visuellt brus. Testet bestod av att se hur många av orden barnen kunde läsa korrekt och hur många de kunde upprepa efteråt.

Barn med lässvårigheter presterade bättre

Resultatet visade att gruppen med stora lässvårigheter, där barnen hade fonologiska svårigheter, presterade betydligt bättre när de utsattes för vitt pixelbrus. De läste fler ord korrekt och mindes också orden bättre. På de goda läsarna och de med vissa lässvårigheter hade bruset inga eller negativa effekter.

– Det här är första gången som effekter på högre kognition påvisas, i detta fall både läsning och minne, med hjälp av visuellt brus, säger Göran Söderlund.

Viktigt med rätt mängd brus

Barnen utsattes för olika nivåer av pixelbrus och resultaten visade att mängden brus är avgörande för läsförmåga och minne.

– Du kan jämföra med att vara närsynt och behöva glasögon. Vi såg att när vi utsatte barnen för mellannivån av brus läste de bättre. Men utan brus och med mycket brus läste de sämre, säger Göran Söderlund och fortsätter:

– Detta resultat visar att barn med läs- och skrivsvårigheter genom ett otroligt enkelt grepp kan få hjälp. Genom att justera skärmar i skolan eller hemma hoppas vi kunna lösa deras problem direkt. Men det här är den första studien i sitt slag och det kräver fler studier.

Mer forskning krävs

Göran Söderlund vill nu forska mer kring effekten av vitt pixelbrus. Han hoppas att nya studier kan ge svar på om träning med visuellt brus under en längre tid kan leda till bestående förbättringar.

– Det är värt att undersöka. Vi vet inte. Och detta är grundforskning och vår första studie. Men våra resultat visar att barnen fick omedelbar hjälp, och då är det viktigt att fortsätta med nya studier för att ta reda på om denna enkla åtgärd, som alla kan göra på sin egen bärbara dator, faktiskt är något som ger varaktigt hjälp till dessa barn.

Vetenskaplig artikel:

Sensory white noise improve reading skills and memory recall in children with reading disability[/language].

Kontakt:

Göran Söderlund, lektor i pedagogik, goran.soderlund@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera