Tema

Vårkollen – rapportera vårtecken i Valborg

Efter en rejäl vinter kom våren i gång ordentligt i södra Sverige. Flera bakslag i vädret gjorde sen läget ovanligt oklart. Svenska Botaniska Föreningen vill veta hur växterna reagerat på denna ryckiga vår, och uppmanar alla att kolla upp en handfull vårtecken under Valborgshelgen.

Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar. Det genomfördes för första gången 2015, och varje år har tusentals vår-observationer rapporterats in från hela landet: blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning.

Hit rapporterar du vårtecken

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på förmiddagen den 3 maj, som är första vardagen efter Vårkollens genomförande. Rapportera in vårtecken till Vårkollen.

Genom att samla in vårtecken under många år, kan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att klimatförändringar har lett till bestående skillnader jämfört med förr.

Tidigare år har det visat sig att till exempel björkarnas lövsprickning hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

Många vill vara medborgarforskare

– Förra året var det rekordmånga som rapporterade in till Vårkollen. Vi är glada att det är så många som vill vara medborgarforskare och intresserar sig för vårtecknen. Vi hoppas på samma stora uppslutning i år. Dessa vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

Läs mer: Alla kan bli medborgarforskare

I år hade vi ordentlig vinter i hela landet, men övergången till vår kom tidigt, så tidiga vårtecken har redan skådats på många platser i landet. Det har också kommit flera bakslag med snö ända ner i Götaland, men även om en del tidiga växter hinner börja blomma innan bakslagen, så gör andra halt tills nästa värmebölja kommer.

Många vårtecken hålls också tillbaka av snön, så att de på många håll måste vänta tills snön smält bort. Sådana lokala variationer gör att det är viktigt att få in rapporter från alla delar av landet. Genom att delta i Vårkollen kan var och en hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Varje år unikt

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så det finns fortfarande anledning att göra observationer av detta. De senaste tio åren har till exempel vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat ca två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Men hur ser det ut i år?

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Kontakt:

Mora Aronsson, Svenska botaniska föreningen, mora.aronsson@svenskbotanik.se
Moa Pettersson, Svenska botaniska föreningen, moa.pettersson@svenskbotanik.se
Ola Langvall, samordnare för Svenska fenologinätverket, SLU, ola.langvall@slu.se

Regionala kontaktpersoner:

 • Blekinge, Robert Ekholm, Robert.Ekholm@lansstyrelsen.se, 010-224 01 29
 • Bohuslän, Tore Mattsson, tore.mattsson@svenskbotanik.se, 073-089 00 38
 • Dalarna/Leksand, Kicki Marcus, kicki.marcus@gmail.com, 070-274 51 00
 • Dalarna/Falun, Johanne Maad, johanne.maad@svenskbotanik.se, 070-467 41 01
 • Dalsland, Claes Kannesten, claes.kannesten@telia.com, 073-801 64 02
 • Gästrikland, Peter Ståhl, peter.b.stahl@gmail.com, 073-024 20 43
 • Halland, Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76
 • Hälsingland, Björn Wannberg, bjorn@particleoptics.se, 0271-100 51
 • Härjedalen, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16
 • Jämtland, Staffan Åström, carex47@gmail.com, 070-686 82 74
 • Medelpad, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16
 • Närke, Bo Hägerås, hageras@gmail.com, 070-650 97 74
 • Småland, Åke Rühling, ake.ruhling@telia.com, 070-606 86 21
 • Småland/Jönköping, Magnus Thorell, magnus.thorell@telia.com,036-37 22 35
 • Södermanland/Stockholm, Gunnar Björndahl, gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se, 070-230 54 82
 • Södermanland, Hans Rydberg, hans@cmag.se, 070-394 43 63
 • Skåne, Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76
 • Uppland, Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 072-512 10 43
 • Uppland/Stockholm, Yolanda Karlsson, yolandakarlsson@gmail.com, 072-026 59 41
 • Värmland, Pär Dahlström, par.dahlstrom@gmail.com, 070-518 06 24
 • Västerbotten, Åsa Granberg, asa.granberg@gmail.com, 070-239 33 58
 • Västmanland, Henrik Berg, henrik.berg@lansstyrelsen.se, 010-224 92 15
 • Ångermanland, Stefan Grundström, stefan.grundstrom@hotmail.com, 073-091 25 69
 • Öland, Ulla-Britt Andersson, ullabritt.oland@gmail.com, 070-536 78 36
 • Östergötland, Kjell Antonsson, kjell.antonsson56@gmail.com, 072-516 42 45

Vårkollen – rapportera vårtecken i Valborg

 lästid ~ 4 min