Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den pågående pandemin kan vara en möjlighet för flyget att ställa om, genom att successivt byta ut fossila bränslen mot syntetiska bränslen. Det visar forskning från Linnéuniversitetet.

Covid-19 har lett till en kraftig minskning av flygtrafiken, vilket också har lett till en minskning av koldioxidutsläppen. Den minskade efterfrågan för flygresor innebär en chans för flygtrafiken att ställa om, menar forskarna, som har tittat på olika modeller för hur en sådan omställning skulle se ut.

– Att ställa om flygtrafiken skulle bli en stor vinst för klimatet. Det som behövs är en massiv politisk insats för att göra det möjligt, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Modell baserad på syntetiska bränsle

Med hjälp av data från bland annat FN:s organ ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen) har forskarna modellerat en flygtrafik där omställningen bygger på att successivt byta ut det fossila bränslet mot syntetiska bränslen, ett drivmedel som inte skapas av råolja. De har undersökt vad en omställning skulle innebära för framtidens flygtrafik, hur stor efterfrågan kommer att vara de kommande trettio åren och hur stora utsläppen blir beroende på hur snabbt flygtrafiken ställer om till koldioxidfritt flygbränsle.

En omställning är möjlig

Resultatet visar att en omställning för flygtrafiken faktiskt är möjlig, trots att en stor del mark skulle behövas för att producera syntetiskt flygbränsle, av till exempel solceller. Resultatet visar också att efterfrågan att flyga kommer att fortsätta öka i framtiden, om än långsammare, delvis på grund av att priset på flygbiljetter ökar – ungefär 35 procent dyrare i framtiden.

– Flygtrafikens omställning är nödvändig för att minska utsläppen och sakta in klimatförändringarna. Det är också vad som krävs för att nå de mål som flera av världens länder satt till framtiden – att vara koldioxidneutrala, säger Stefan Gössling.

Vetenskaplig artikel:

COVID-19 and pathways to low-carbon air transport until 2050.

Kontakt:

Stefan Gössling, professor, stefan.gossling@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera