Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dödligheten vid plötsligt hjärtstopp är högre hos personer med covid-19, visar en ny studie. Resultaten är en väckarklocka för både allmänhet och vårdgivare, menar de ansvariga bakom forskningen.

Studien som publiceras i European Heart Journal är en registerbaserad observationsstudie. Den omfattar samtliga 3 026 fall av plötsligt hjärtstopp som rapporterades till Svenska Hjärt-lungräddningsregistret under perioden 1 januari till 20 juli 2020, alltså både före och under pandemin.

Enligt statistik från registret inträffar årligen 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp där personen inte är inlagd på sjukhus. Av dessa överlever cirka 600. Motsvarande siffror för hjärtstopp under pågående sjukhusvård är 2 500, varav 900 överlever.

Resultaten i studien indikerar att dödligheten vid plötsligt hjärtstopp ökar om personen har covid-19. Skillnaderna i dödlighet varierade dock mellan olika grupper.

Flerfaldigt högre risk

Under studieperioden registrerades 1 946 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I tio procent av dessa fall hade personen covid-19, och risken för dödlig utgång visade sig vara 3,4 gånger högre för dem jämfört med övriga i gruppen.

Av de 1 080 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade på sjukhus hade 16 procent covid-19. Där var dödligheten 2,3 gånger högre bland patienter med covid-19 jämfört med övriga i denna grupp.

Den största skillnaden i dödlighet noterades i gruppen kvinnor som var under sjukhusvård när de fick hjärtstopp. Hos dem var pågående covid-19-infektion förknippad med niofaldigt ökad risk för dödlig utgång under de inledande månaderna, och sjufaldigt ökad risk från april och framåt.

Studien har gjorts av forskare vid Hjärt-lungräddningsregistret och Göteborgs universitet, med finansiellt stöd från Hjärt-Lungfonden. Fondens snabba agerande var avgörande för genomförandet, betonar Araz Rawshani, registerhållare och forskare vid medicinska fakulteten, Sahlgrenska akademin, och även verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ökad medvetenhet

– Vi hoppas att våra resultat kan bidra till att öka medvetenheten bland allmänheten, vårdgivare och beslutsfattare avseende komplikationerna av covid-19. Detta skulle kunna förbättra vården och mobilisera resurser för högriskpatienter, säger han.

Kristina Sparreljung är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden:

– Vi hoppas att de här resultaten ska bidra till att fler liv kan räddas. Den här studien är ett direkt resultat av de akutanslag som Hjärt-Lungfonden tilldelade forskning på covid-19 med koppling till hjärt- och lungsjukdom redan våren 2020, säger hon.

Andelen som överlever hjärtstopp har successivt ökat på senare år, men dödligheten är fortsatt hög. För att överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus behövs omedelbara insatser i form hjärt-lungräddning och stöt från en hjärtstartare, i väntan på ambulans.

Vetenskaplig artikel:

Cardiac Arrest in COVID-19: Characteristics and Outcomes of in- and out-of-hospital cardiac arrest – A report from the Swedish Registry for Cardiopulmonary Resuscitation, European Heart Journal

Kontakt:

Araz Rawshani, forskare vid medicinska fakulteten, Sahlgrenska akademin, araz.rawshani@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera