Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svampar besitter individuella karaktärsdrag, och deras hyfer (enskilda svamptrådar i jorden) beter sig på olika sätt när de utforskar och tar sig fram genom jordens mikroskopiska labyrinter. I jakt på föda.

Det är forskare vid Lunds universitet som undersökt hyfers beteende hos olika svamparter. Studierna är gjorda i laboratorium och de underjordiska gångarna har tillverkats syntetiskt av silikonpolymer.

I mikroskop har forskarna sen kunnat följa enskilda hyftrådar hos de sju olika arterna, och jämfört deras beteende: Hur reagerar hyfen när kanalen de växer i svänger skarpt och tvingar den att växa tillbaka från det håll den kom ifrån? Hur agerar de när ett stort hålrum öppnar sig framför dem?

– I mikroskop blir deras beteenden mycket mer personliga än vad man nånsin kan tänka sig. De blir individuella karaktärer, säger Edith Hammer, en av forskarna bakom studien.

Militären, maratonlöparen och ormen

Forskarna har upptäckt att svamparna använder olika strategier när de växer och bildar sina fint förgrenade nätverk i jorden, så kallade mycel. De olika karaktärsdragen har lett till att svamparna fått olika smeknamn som ”militären”, ”maratonlöparen” och ”ormen”.

Militären kallas så för att den växer med väldig kraft och plöjer ner hindren i dess väg, ändå kommer den inte särskilt långt. Maratonlöparna skickar ut hyfer som kan liknas vid enstaka kämpar som växer långt innan de ger upp sökandet efter föda. Men för att komma långt krävs att de inte stöter på alltför svåra hinder eftersom sådana passager är deras svaga sida. Till skillnad från maratonlöparen är ormen specialist på att slingra sig förbi hinder.

Sicksackgångar förvirrar en hyf

Exempel på hinder som hyferna kan stöta på och som kan fördröja och förvirra dem är sicksackgångar, vinklar och rundade hörn. Studien visar att vissa arter helt enkelt inte kommer vidare när de hamnar i ett hörn, utan förblir fångar i hörnet.

Studien är unik eftersom det är första gången som beteendet hos individuella hyfer hos så många arter har studerats parallellt och ingående. Tidigare undersökningar har ofta fokuserat på mycelet som helhet eftersom de inte kunnat urskilja beteendet hos enskilda hyfer. Än så länge saknas dock viktiga pusselbitar om hur mikroskopiska jordstrukturer påverkar svampars beteende för att forskningen ska få praktisk tillämpning i jordbruket.

Mycel. Bild: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

Hyfer är de flesta svampars byggstenar. Små tunna celltrådar, oftast fleråriga och ofärgade. Hos svampar i skogen brukar hyferna bilda stora nät, mycel, under marken. Hyfers uppgift är att ta upp näring och hjälpa till med förökning. Hyfer avsöndrar enzymer som bryter ner organiskt material som till exempel blad och trädgrenar till näring i löst form som svampen kan ta upp. Hyfer kan vara enkla, grenade eller sammanvuxna. De växer bara i sin yttersta spets. Tillväxten sker genom en plasmaström, något som har få likheter hos andra organismer. Vissa hyfer växer in i växters levande rötter, en symbios av detta slag kallas mykorrhiza.

Källa: wikipedia

Vetenskaplig artikel:

Fungal foraging behaviour and hyphal space exploration in micro-structured Soil Chips.The ISME Journal.

Kontakt:

Edith Hammer, biträdande universitetslektor, Biologiska institutionen, Lunds universitet, edith.hammer@biol.lu.se
Kristin Aleklett Kadish, forskare inom mikrobiologisk ekologi vid Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU, Kristin.aleklett.kadish@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera