Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett ideellt forskarnätverk tar fram ritningar för att kunna tillverka billiga respiratorer. Utrustningen ska nu granskas och förhoppningen är att den ska kunna tas i bruk inom två år.

– En kommersiellt tillverkad respirator kostar idag runt 10 000 dollar och vi tror att vår ska kunna tillverkas för runt en tiondel av den kostnaden, säger Manjula Herath, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö universiteten.

Covid-19 har visat på behovet av att hjälpa patienter genom att utveckla ny teknologi. En grupp frivilliga inom olika specialistområden, däribland tandläkare, läkare och ingenjörer, har bildat plattformen LibreLabs. Syftet med samarbetet är att göra medicinsk teknologi tillgänglig för alla. Ritningarna till den nya respiratorn ska gå att ladda ner gratis.

– Pandemin har visat att bristen på respiratorer är ett problem i många delar av världen, till exempel i mitt hemland Sri Lanka, säger Manjula Herath, doktorand vid Odontologiska fakulteten.

Lever upp till medicinsk standard

Respiratorer hjälper patienter med andning. Syftet är att göra en hållbar och prisvärd lösning som görs tillgänglig för produktion i låg- och medelinkomstländer, där det finns en påtaglig brist på respiratorer.

– Det är ingen fältrespirator. Det ska bli en respirator som lever upp till medicinskteknisk europeisk standard och som fungerar för långtidsbruk. Vi är inte där ännu, men det är vårt mål, säger Manjula Herath.

Tillsammans med kollegan Lisa Papia, lektor och tandtekniker, har han tagit fram en design för 3D-utskrifter av en del av de nyckelkomponenter som finns i en respirator. Forskare vid Trinity College i Dublin har bidragit med datorsimuleringar. Totalt ingår cirka 15 forskare i projektet.

Kan vara klar inom två år

– Vi tar fram ritningarna och skapar filer. Utifrån dem ska man själv kunna tillverka respiratorer, säger Lisa Papia.

En första prototyp ska genomgå en kvalitetsbedömning i London av oberoende part för att se om utrustningen fungerar som tänkt. Manjula Herath och Lisa Papia tror att denna ska vara klar inom ett halvår. Sannolikt kommer ändringar behöva göras, och de bedömer det som realistiskt att en godkänd respirator kan vara på plats inom två år.

– Men för att kunna nå fram dit behöver vi finansiering, som är något som vi jobbar med, säger Manjula Herath.

Kontakt:

Manjula Herat, doktorand vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, manjula.herath@mau.se
Lisa Papia, filosofie doktor i odontologisk vetenskap, erevaggelia.papia@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera