Tema

Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin

Med stor sannolikhet kan barn med det nya coronaviruset smitta andra, men mycket talar för att de är mindre smittsamma än vuxna och att de inte driver covid-19-pandemin. Skolor och förskolor som hålls öppna torde inte påverka dödligheten hos äldre. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som gått igenom 47 relevanta publikationer av covid-19 hos barn.

I dagsläget finns nu cirka fem miljoner fall av covid-19 i världen, och antalet dödsfall överstiger 300 000. I många länder har samhället stängts ned för att minimera smittspridningen och ofta har skolor och förskolor stängts. Barn har anmodats samma sociala isolering som vuxna. I takt med att flera länder nu öppnar skolor och förskolor igen, finns ett stort intresse för barns roll i smittspridningen av covid-19 (viruset SARS-CoV-2).

I en artikel publicerad i Acta Paediatrica redovisas nu den sammantagna litteraturen kring faktorer som är kopplade till smittspridning av det nya coronaviruset hos barn.

Läs också: Blodgruppens betydelse för risken att bli svårt sjuk i covid-19

Genom en systematisk litteratursökning 11 maj 2020 av två erfarna bibliotekarier vid Karolinska Institutet, Love Strandberg och Carl Gornitzki, identifierades 508 artiklar i databaserna MEDLINE och EMBASE samt 192 opublicerade artiklar (”preprints”) från preprint-servrarna medRxiv och bioRxiv. Av dessa 700 publikationer, bedömdes 47 som relevanta för studien.

Sällan barn som startar smittspridningen

– Den här översikten talar för att barn inte driver covid-19-pandemin. Barn utgör en liten del av covid-19-fallen, de umgås framför allt med andra barn och sina föräldrar, men mindre med äldre som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Det är mycket troligt att barn kan smitta andra, men studier visar att det sällan är ett barn som startar smittspridningen i ett hushåll, säger artikelns författare Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Han har tidigare genomfört en översikt om symtom och förekomst av covid-19 hos barn som, liksom senare forskning, talar för att svår covid-19 är mycket sällsynt hos barn, och att många barn har få, om ens några, symtom av det nya coronaviruset. Med få symtom är det också troligt att smittsamheten minskar, enligt Jonas F Ludvigsson.

Lägre virusnivåer hos barn

Ett fåtal studier har undersökt virusmängden SARS-CoV-2 hos barn, och data talar för att mängden skulle vara lägre hos barn vilket ytterligare minskar risken för smitta. Samtidigt finns data som visar att barn utan symtom kan ha mätbara virusnivåer.

– Ett mycket starkt argument för att barn inte driver covid-19-pandemin är dock frånvaron av större utbrott av covid-19 på svenska skolor. Ett antal internationella fallrapporter där man vet att barn med covid-19 varit tillsammans med ett stort antal personer men inte fört smittan vidare bekräftar barns låga smittsamhet, säger Jonas F Ludvigsson.

Studien har inte mottagit någon extern finansiering.

Vetenskaplig publikation:

Children are unlikely to be the main drivers of the COVID‐19 pandemic – a systematic review. Acta Paediatrica Jonas F Ludvigsson

Artikeln var först publicerad på Karolinska institutets webb

Mer om barn och covid-19:

Mildare symtom och bättre prognos hos barn med covid-19 (Karolinska institutet)

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin

 lästid ~ 2 min