Foto: Emil Byström
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har utvecklat ett eget antikroppstest för coronavirus. Testet kan få betydelse för sjukvården och för bedömning av immunitet i befolkningen.

– Specifika virusprotein som vi har producerat i cellkultur används i testet för att upptäcka om en person har antikroppar mot SARS-Cov-2-viruset som orsakar Covid-19, säger Mattias Forsell, universitetslektor inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet.

Testet är en variant av en klassisk immunologisk metod att mäta antivirala antikroppar i blod, och bygger på etablerad vetenskap. Det utnyttjar att kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar mot virusprotein vid infektion som finns kvar i kroppen långt efter att själva viruset försvunnit.

Blir immuna mot viruset

Med stor sannolikhet blir personer som en gång varit infekterade av coronaviruset också immuna mot återinfektion, åtminstone under viss tid. Genom att använda test som mäter om kroppens immunförsvar har reagerat mot coronaviruset kan man därmed identifiera personer som är motståndskraftiga mot infektionen.

– Vi har också satt upp metoder med levande SARS-Cov-2 virus. Och vi har nu fått bekräftat att antikroppar från Covid-19 patienter effektivt hindrar virus från att infektera celler i kultur, säger Anna Överby Wernstedt, docent i virologi vid Umeå universitet.

Testa sjukvårdspersonal

Testet har tagits fram på mindre än en månad genom samarbete mellan immunologer, virologer och infektionsforskare vid Umeå universitet och inom den forskningsmiljö som utgörs av Umeå Centre for Microbial Research. Testet utvärderas och anpassas nu för användning vid Laboratoriemedicin och Klinisk Mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus.

– Det är en fördel om vi kan få tillgång till ett eget bra test på hemmaplan istället för att vara beroende av tester av varierande kvalitet som hittills funnits att tillgå, bland annat för att testa personal i hälso- och sjukvården, säger Clas Ahlm, FOU-direktör i region Västerbotten.

De forskargrupper som har deltagit leds av Mattias Forsell, Anna Överby Wernstedt, Andrea Puhar, Felipe Cava, Daniel Marcellino och Magnus Evander.

Kontakt:

Mattias Forsell, Institutionen för klinisk mikrobiologi och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), Umeå, mattias.forsell@umu.se

Clas Ahlm, FOU-direktör Region Västerbotten, clas.ahlm@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera