Bild: Thought Catalog, Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok om klimatet och diskutera den digitalt. Det är konceptet bakom nya bokcirkeln Gröna cirklar.
– Vår idé är att sprida positiva berättelser – vi drunknar i apokalypser och dystopier, säger Camilla Brudin Borg vid Göteborgs universitet.

Gröna cirklars webbplats presenteras böcker på klimatområdet som passar bra för en bokcirkel. Alla böcker finns som e-bok eller ljudbok utöver den vanliga pappersvarianten.

– Från början var tanken att göra bokcirkelpåsar som kunde hämtas på Stadsbiblioteket. Det ska vi fortfarande göra i höst, men nu med corona kom vi på att vi snabbt skulle ta fram en digital version av bokcirkeln, säger Camilla Brudin Borg.

”Krisen har plötsligt flyttat in i vardagsrummet”

Camilla Brudin Borg är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och en av dem som driver projektet.

– Det har öppnats ett fönster nu, krisen har plötsligt flyttat in i vardagsrummet. Då är det läge att öppna nästa fönster: medvetenheten om klimatet. Det kan kännas tråkigt att prata om det, men samtidigt känner många just nu att det här med kris inte kändes så bra. Tanken med bokcirkeln är skapa ett medvetande om klimatkrisen, diskutera vilken framtid vi vill ha och fundera på vad vi alla kan göra rent konkret för att bidra till en omställning.

Positiva framtidsberättelser

I dag finns två kategorier böcker i bokcirkeln: ”skönlitteratur” respektive ”essä, debatt och fakta”. Planer finns på att addera kategorin ”ung”, för att projektet ska kunna vända sig direkt till gymnasieskolor.

– Vi vill prata om omställning men med alternativa, positiva berättelser. Det är svårt på den skönlitterära sidan, de flesta böcker är väldigt dystopiska, men vi har försökt hitta böcker som är både intressanta och diskussionsvänliga. Grundidén är positiva framtidsberättelser.

Diskussionsfrågor till alla böcker

Till varje bok följer ett diskussionsunderlag. Frågorna har både praktisk karaktär, till exempel om vad vi själva kan göra för att bidra till en omställning, och mer analyserande, som vem som egentligen bär ansvaret för klimatomställningen. Är det individen eller någon annan aktör, och i så fall vilken?

Gröna cirklar är en del i ett större projekt där Camilla Brudin Borg har fått medel från Kulturarvsakademien för att samla in en bank med berättelser från människor i samtiden.

– Vi har tio år på oss att ställa om för klimatet – det är otroligt kort. Kanske kommer några i framtiden att fråga oss hur vi tänkte då, vi som lever nu?

Fotnot:

Initiativtagare till Gröna cirklar är Anders Johnard, Naturskyddsföreningen, som driver projektet tillsammans med Maria Nilsson, Stadsbiblioteket i Göteborg, och Camilla Brudin Borg.

Kontakt:

Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera