Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Coronakrisen har på kort tid ställt skolan inför en av sina största utmaningar. Forskare vid Malmö universitet vill nu samla in berättelser från lärare, rektorer och annan personal för att kunna dokumentera pandemins konsekvenser för svensk skola.

De senaste veckorna har inneburit omvälvande förändringar i skolans verksamhet. Inte minst för gymnasieskolan, som hastigt har fått ställa om till digital undervisning.

– Både rektorer och lärare har hört av sig till universitetet med en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. De ger också uttryck för betydelsen att dokumentera och dra lärdom av den situation som skolan nu befinner sig i, säger Ola Holmström, forskare i utbildningsvetenskap som samordnar arbetet med materialinsamlingen på uppdrag av fakultetsledningen vid Lärande och samhälle vid universitetet.

Olika perspektiv

Med initiativet vill Malmö universitet ta del av erfarenheter från lärare, förskollärare, kuratorer, personliga assistenter, fritidshems- och matsalspersonal i hela landet. Kort sagt, från alla som på något sätt arbetar i skolan och som vill dela med sig. Tanken är att berättelserna också ska kunna användas i framtida forskning.

– Vi ser gärna berättelser från olika perspektiv och yrkeskategorier. Det är fritt fram att skriva kort, långt eller i punktform. Det intressanta är vad personalen tänker om det som sker i skolan just nu och hur situationen påverkar arbetet och undervisningen. Alla bidrag är välkomna. Det är många delar av skolans verksamhet som inte fungerar som vi är vana vid nu, säger Ola Holmström.

Insamling under våren

Insamlingen av berättelser planeras pågå vårterminen ut och kompletteras med enskilda intervjuer.

– Vi hoppas att materialet kommer att kunna ligga till grund för forskning om skolans situation våren 2020, hur olika skolor och aktörer hanterade utmaningar men också vilka lärdomar som drogs. Skolan tas ofta lite för givet men läget vi är i nu påminner oss om både förskolans och skolans centrala betydelse i samhället, för oss, våra barn och ungdomar. Vi kan alla lära oss något av det.

Är du verksam i skolan och vill dela med dig av din berättelse? Till undersökningen. 

Kontakt:

Ola Holmström, projektforskare, ola.holmstrom@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera