Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn har rätt att vara delaktiga i sin vård, men i praktiken är det en utmaning. För att vårdavdelningar och vårdmottagningar bättre ska kunna ta reda på om barnen känner sig delaktiga har en forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram ett frågeformulär som riktar sig direkt till barnen.

Både barnkonventionen, som är en del av svensk lag sedan årsskiftet, och patientlagen slår fast barns rätt till delaktighet. Britt-Mari Gilljam vid Högskolan i Halmstad har nyligen lagt fram sin avhandling om barn med långvarig sjukdom och deras erfarenheter och perspektiv på vården. Hon har bland annat tagit fram ett frågeformulär där 6–12-åringar själva kan uttrycka sina upplevelser av delaktighet i vården. Frågeformuläret kan också användas för att utvärdera hur en avdelning eller klinik arbetar med barns delaktighet.

Kommentarer om mat och önskemål om spel är vanligast

I dag används frågeformuläret på två barnavdelningar på Hallands sjukhus Halmstad. Barnen svarar anonymt.

– Alla barn i åldrarna 6–12 år som skrivs ut från sjukhuset erbjuds att svara på frågorna innan de går hem. De kan göra det själva eller tillsammans med föräldrarna. De får frågorna på en läsplatta, och de som inte kan läsa kan få frågorna upplästa digitalt. Det går snabbt för barnen att svara, det är tolv frågor och de kan också fylla i förbättringsförslag. Kommentarer om maten och önskemål om spel är vanligast, säger Britt-Mari Gilljam.

Barnens vilja att vara delaktiga i sin vård varierar från barn till barn, dag till dag och situation till situation.

– Det är lika mycket en avhandling som riktar sig till vårdpersonal som till barn. Personalen vet att barnen ska vara delaktiga. Jag ser att barnen vill bli tillfrågade, och det är viktigt att även om ett barn har sagt nej en gång, behöver hen alltid få en ny chans. Barnens dagsform kan påverka viljan till delaktighet, förutom att barn utvecklas hela tiden. Bara att personalen visar att den verkligen vill veta vad barnet tycker är en form av delaktighet.

Viktigt att även primärvården frågar barnen

Resultatet av frågeformuläret redovisas en gång i månaden för respektive avdelning så att personalen kan förbättra rutiner och arbetssätt. Bland resultaten syns exempelvis hur en viss åldersgrupp bland barnen ger respons på en viss aspekt.

– Jag vill fortsätta att utvärdera formuläret. Just nu är vi i startgroparna att implementera det på barnmottagningen. Då blir sammanhanget lite annorlunda barnen ska svara direkt efter sitt besök i stället efter att de har varit inlagda. I och med det kan vi även se vad som funkar och inte på en mottagning, säger Britt-Mari Gilljam, och lägger till:

– Det är viktigt att primärvården också frågar barnen, det kommer jättemånga barn till vårdcentralerna.

Britt-Mari Gilljams forskargrupp tillhör arbetar med att ta fram olika verktyg för att stärka barns delaktighet. Ett exempel är projektet som går under arbetsnamnet HAPPY och det digitala kommunikationsverktyget Sisom. Britt-Mari Gilljam planerar att översätta frågeformuläret till arabiska och även att utveckla en version som riktar sig till barn i förskoleåldern.

Avhandling:

Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

Kontakt

Britt-Mari Gilljam, forskare i hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, britt-mari.gilljam@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera