Tema

Organiskt batteri laddas på några sekunder med solceller

Ett helorganiskt protonbatteri kan blir framtidens hållbar energilagring. Med hjälp av solceller kan det laddas både snabbt och ofta, enligt forskare vid Uppsala universitet.

Det finns ett stort behov av hållbar energilagring. Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram ett helorganiskt protonbatteri som kan laddas på bara några sekunder. Utan att förlora nämnvärt i kapacitet kan det laddas upp och laddas ur mer än 500 gånger.

Forskarna har kunna visa att deras batteri enkelt kan laddas med en solcell. Laddningen kan alltså göras utan den avancerade elektronik som exempelvis litiumjonbatterier kräver. Batteriet har även den fördelen att det inte påverkas av omgivande temperatur.

Vanliga batteri dåliga för miljön

– Många känner säkert till att vanliga batterier blir sämre vid låga temperaturer. Vi har visat att det organiska protonbatteriet däremot behåller sina egenskaper, som kapacitet, även vid -24 grader Celsius, säger Christian Strietzel på institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet.

Åtskilliga av de batterier som tillverkas idag har en stor påverkan på miljön. Inte minst gäller det gruvdriften för att få fram metallerna som finns i dem.

– Utgångspunkten i vår forskning har därför varit att ta fram ett batteri som består av de grundämnen som är vanligt förekommande i naturen och som kan användas till att skapa organiska batterimaterial, säger Christian Strietzel.

Kan ta upp och avge protoner

Därför har forskarteamet valt kinoner som det aktiva materialet i sitt batteri. Dessa kolföreningar finns det gott om i naturen och förekommer i bland annat fotosyntesen. Den egenskap forskarna har utnyttjat i batteriet är kinonernas förmåga att under uppladdning och urladdning ta upp eller avge vätejoner, som ju endast består av protoner.

Till elektrolyt, alltså den viktiga komponent som transporterar jonerna inuti batteriet, har en sur vattenlösning använts. Förutom att det är miljövänligt ger det också ett säkert batteri utan risk för explosion eller brand.

– Det finns fortfarande mycket att vidareutveckla med batteriet innan de kan finnas i människors hushåll, men det nya protonbatteriet som vi har utvecklat är ett stort steg på vägen för att kunna producera hållbara organiska batterier i framtiden, säger Christian Strietzel.

Vetenskaplig artikel:

An aqueous conducting redox polymer based proton battery that can withstand rapid constant-voltage charging and sub-zero temperatures. Christian Strietzel et al. (2020). Angewandte Chemie, 2020

Kontakt:

Christian Strietzel, forskare på avdelningen för nanoteknologi och funktionella material på institutionen för materialvetenskap på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, christian.strietzel@angstrom.uu.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Organiskt batteri laddas på några sekunder med solceller

 lästid ~ 2 min