Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När våra celler bygger proteiner kan mycket gå fel. En avhandling vid Umeå universitet har upptäckt att en viss liten molekyl hos jäst påverkar hur DNA-koden läses av när nya proteiner ska tillverkas. Felaktigheter i processen förknippas med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar.

Produktion av olika ämnen inuti levande organismer är komplex, och de faktorer som krävs för att processen ska fungera är vitala.

Den genetiska informationen, som finns lagrad i vårt DNA, avkodas till RNA under den så kallade transkriptionprocessen. Därefter avkodas budbärar-RNA (mRNA) till proteiner under den så kallade translationsprocessen. Under translationsprocessen fungerar transfer-RNA (tRNA) som en adaptormolekyl genom att transportera byggstenarna – aminosyror – till cellens proteinfabriker, ribosomerna.

Många av människans gener och proteiner liknar dem som finns i jästceller. Forskarna använder därför ofta jäst som modell för att lära sig mer om de genetiska grunderna hos människa.

Påverkar avkodningen vid proteinsyntes

I sitt avhandlingsarbete har molekylärbiologen Fu Xu vid Umeå universitet studerat faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion. Bland annat han han upptäckt att ett protein som kallas YPK9 påverkar translationsprocessen hos jäst. I en screening efter faktorer som påverkar hur tRNA vet när det är dags att sluta hämta byggstenar, fann han att avsaknad av just YPK9 orsakar en defekt i avkodningen genom att påverka nivåerna av polyaminer, en slag positivt laddade metaboliter, i cellerna.

– Den mänskliga motsvarigheten till YPK9-proteinet heter PARK9 och är förknippat med Parkinsons sjukdom. Alltså kan mina observationer i jäst ge en ledtråd till mekanismen för PARK9-associerad Parkinsons sjukdom, säger Fu Xu.

I sitt avhandlingsarbete har han identifierat flera nya faktorer som påverkar tRNA-biogenes och som är viktiga för translation.

Avhandling:

Factors modulating tRNA biogenesis and function in Saccharomyces cerevisiae

Kontakt:

Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, fu.xu@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera