Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Östersjölaxen trivs bäst på vissa ställen i havet – beroende på vilken älv den härstammar i från. Även kroppsstorleken spelar roll för val av plats, enligt forskning från SLU. Upptäckten är viktig för att bättre planera laxfisket.

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i. En studie från SLU visar att lax som fötts i till exempel Umeälven och Ångermanälven konsekvent söker sig till samma område i södra Östersjön medan lax från Dalälven och Ljusnan har en mer variabel utbredning. Resultaten baseras på över 120 000 återfångster av märkt lax från 10 olika populationer, från Torneälven i norr till Mörrumsån i söder. Återfångsterna har gjorts till havs under fem årtionden.

– Laxen kan alltså uppehålla sig i olika områden av Östersjön beroende på sitt ursprung och sin storlek. Det innebär att de upplever olika miljöer i Östersjön vilket i sin tur kan leda till skillnader i tillväxt och överlevnad, säger Philip Jacobson, doktorand på institutionen för akvatiska resurser vid SLU och huvudförfattare till studien.

Kunskap för bättre fiskförvaltning

Att lax från olika populationer uppehåller sig i olika delar av Östersjön kan vara en viktig pusselbit för att förstå varför och hur de påverkas på olika sätt av förändringar i Östersjöns miljö. Fisket efter lax, tillgång till bytesfisk samt mängden miljögifter är några av de variabler som skiljer sig åt mellan olika områden i Östersjön.

– Dessa resultat gör det möjligt att framöver undersöka om skillnader i utbredning till havs kan kopplas till varför vissa populationer svarar snabbare än andra på förändringar i fisket i Östersjön, och varför sjukdomssymptom och yngelöverlevnad  varierar mellan populationer och över tid, säger Philip Jacobson.

Resultaten från studien kan enligt forskarna vara viktiga för att bättre utforma framtidens laxförvaltning, eftersom ett fiske till havs kan slå hårt mot vissa populationer men inte alls påverka andra, beroende på laxens utbredning och var fisket bedrivs.

Vetenskaplig artikel:

Population and size-specific distribution of Atlantic salmon Salmo salar in the Baltic Sea over 5 decades. Journal of Fish Biology

Kontakt:

Philip Jacobson, doktorand, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Sveriges lantbruksuniversitet, philip.jacobson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera