Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg som ett komplement till annan vård – på lantbruk och i terapiträdgårdar. Men inte i Sverige. Steget att gå från traditionell bonde till grön omsorgsentreprenör kan vara stort, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.

I Norge och Nederländerna finns en väl fungerande organisatorisk struktur för grön omsorg på lantbruk, men så är ännu inte fallet i Sverige. I en ny rapport av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Linnéuniversitet studeras svenska lantbruk som erbjuder olika former av grön omsorg. På gårdarna i studien bedrivs huvudsakligen omsorg via LSS för vuxna med funktionsvariationer, antingen kombinerat med jordbruk eller som huvudsaklig sysselsättning för lantbrukarna.

– Ännu är grön omsorg inte utbrett och entreprenörerna möter många utmaningar för att få till fungerande avtal med kommuner och andra myndigheter. Flera parallella lösningar existerar i olika regioner av landet. Entreprenörerna brinner för att skapa sociala värden och får ofta kämpa hårt och i vissa fall drivs verksamheterna i det närmaste ideellt, säger Malin Tillmar, Linnéuniversitetet.

Stora organisatoriska utmaningar

– Det verkar vara svårt att få till tillräckligt höga ersättningsnivåer för att täcka kostnaderna och tillräcklig långsiktighet i kontrakten, för att kunna planera och utveckla verksamheterna, säger Katarina Pettersson, SLU.

Steget att gå från traditionell bonde till grön omsorgsentreprenör kan vara stort och innebär både förändringar av identitet och genusstrukturer, enligt rapportförfattarna. Grön omsorg har i tidigare studier visat sig vara till god hjälp i både vård och omsorg, äldrevård och demensvård, pedagogisk verksamhet samt för rehabilitering. Rapporten från SLU visar att det finns ett stort intresse och engagemang bland entreprenörer i Sverige, men att mycket återstår innan de organisatoriska utmaningarna är lösta.

Kontakt:

Katarina Pettersson, docent, Institutionen för stad och land; avd för landsbygdsutveckling, SLU, katarina.pettersson@slu.se

Malin Tillmar, professor, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, malin.tillmar@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera