Tema

Så stakar sit-ski-åkare för att minska skaderisken

Stakningsteknik och sittposition kan vara avgörande för både prestation och skaderisk. Det visar ny forskning om längdskidåkning – både stående och sit-ski. Resultaten kan komma att ligga till grund för utvecklingen av klassificeringssystemen inom parasport.

Forskningsstudien från Mittuniversitetet kring längdskidor i stående åkning och i sit-ski visar på vilken betydelse olika sittpositioner och stakningstekniker har för utövaren.

– Det vi ser är att man kan öka sin prestation genom att använda så stor muskelmassa som möjligt i kroppen, men att man också samtidigt bör vara medveten om risken för överbelastningsskador, säger Marie Lund Ohlsson, doktor i hälsovetenskap.

Sit-ski bra även för rullstolsåkare
I studien har utövarna testats på Nationellt vintersportcentrum där fysiologiska och biomekaniska mätningar har genomförts. I efterhand har materialet bearbetats genom så kallad inversdynamisk muskuloskeletär simuleringsteknik, för att ta reda på belastningar i muskler och leder.

Utövaren utrustades med en mängd sensorer under testerna för att avläsa bland annat belastning och rörelsemönster. Foto: Marie Ohlsson.

– Resultaten visar att en sittposition som skapar stor framåtböjning av ryggen ökar belastningen i ländryggen. Om man däremot använder ett högt armmuskelarbete ökar istället belastningen i axellede, säger Marie Lund Ohlssonn.

Forskningen är betydelsefull också för alla som vanligtvis använder rullstol eftersom vi vet att längdskidåkning i sit-ski är ett bra komplement för konditionsträning eftersom ger en mer skonsam belastning i axlarna, säger Marie Lund Ohlsson.

Klassificeringssystem för vinterparasport
Mittuniversitetet genomför flera forskningsprojekt med koppling till parasport och regionen som sådan bär en tydlig prägel av satsningar på vinter-parasporter. Inom de närmaste åren kommer många internationella tävlingar genomföras här.

– Forskningen kommer att kunna ligga till grund för utveckling av klassificeringssystemen inom parasport som används för att skapa rättvisa tävlingar. Klassificering ska dela in idrottarna i grupper beroende på hur deras funktionsnedsättning påverkar prestationen inom den aktuella idrotten, säger Marie Lund Ohlsson.

Avhandlingen:
Double-Poling in Cross-Country Skiing – Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing positions

Kontakt:
Marie Lund Ohlsson, doktor i hälsovetenskap, marie.ohlsson@miun.se, 072-581 89 47

Så stakar sit-ski-åkare för att minska skaderisken

 lästid ~ 1 min