Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Var skapar kommunens pengar mest tillväxt? Hos elitlaget, förskolebarnen, inom äldrevården eller för att bygga vägar? Det är några av frågorna i Emelie Värjas forskning vid Örebro universitet.

I sin avhandling har Emelie Värja undersökt hur tillväxten påverkas av en kommuns beslut om hur de fördelar sina intäkter. Hon har även undersökt hur kvaliteten skiljer sig åt mellan olika kommuner inom den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättningar.

Att lägga skattepengar på ett lag i högsta serien ger ingen tillväxten i en kommun. Det var en av slutsatserna i den första delen av undersökningen.Ett resultat som sedan blivit omtalat och citerat på många håll i Sverige.

– Det finns en lång historia i att stötta elitlag. Jag förstår att det kan vara svårt att säga nej till att ge pengar, men jag menar att det måste ske på rätt grunder och med rätt motiv, säger Emelie Värja.

Vara medveten om sina motiv
Samtidigt är Emelie Värja tydlig med att hon inte tar ställning till om en kommun ska ge pengar till elitlag eller inte. Det hon visar i forskningen är att man inte kan ha önskan om tillväxt som ett motiv.

– Motivet måste vara något annat, till exempel att skapa välmående eller öka gemenskapen. Man måste ge pengarna på rätt grunder, inte bara gå på en magkänsla, säger Emelie Värja.

I sin fortsatta forskning har Värja undersökt hur kvalitén på daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ser ut, i ljuset av att allt fler kommuner har en allt tajtare budget. Där finns LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som säger att alla ska kunna leva ett fullgott liv oavsett i vilken kommun man bor.

LSS hänger på vilka politiker som styr
– Jag kom fram till att det finns skillnader beroende på var man bor. Det hänger dels samman med hur skatteunderlaget ser ut i kommunen, men även vilka politiker som styr.

– I en ”röd” kommun har man generellt en lägre kostnad, medan den i en ”blå” kommun är högre. Jag är inte jätteförvånad över resultatet men tycker det är tråkigt att skillnader finns trots att det är en rättighet styrd av LSS och att det under lång tid funnits ett utjämningssystem i Sverige.

Emelie Värja utgick även från socialstyrelsens olika kvalitetsindikatorer för att se om det fanns något samband med kostnaden.

I den fjärde undersökningsdelen tittade hon på hur tillväxt påverkas av hur kommunen använder skattepengarna. Eftersom kommunerna i dag har en begränsad möjlighet att öka skatteintäkterna med ökade skattesatser, kan ett alternativ i stället vara att omfördela utgifterna för att nå en ökad tillväxt, och möta framtidens ökande behov.

Sambandet mellan tillväxt och kommunal satsning
I sin artikel ser Emelie Värja indikationer på att det har en positiv korrelation med tillväxt att satsa en större andel av skatteintäkterna på barnomsorg och äldrevård. Det kan hänga samman med att fler personer då känner att privatlivet fungerar och kan arbeta mer, vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter.

– Det ger positivt samband på tillväxten. Om man i stället tittar på satsningar på infrastruktur vänder den positiva effekten till negativ om man har för stor andel som går till just detta område, säger Emelie Värja.

Hennes första undersökning, om sambandet mellan tillväxt och kommunal satsning på ett elitlag, har rönt stort intresse runt om i Sverige.

– Många journalister har hört av sig, inte minst i kommuner där frågan om pengar till elitlag varit på agendan. Sedan har privatpersoner från bland annat Leksand och Karlstad, med stark hockeykultur, ringt och tackat för min forskning.

Vad hoppas du att forskningen ska leda till?

– Att skattepengarna ska användas så effektivt som möjligt, att den ska hjälpa kommunerna i sina beslut för att öka välfärden för alla skattebetalarna, säger Emelie Värja, som nu lämnar forskarvärlden för ett jobb som rådgivare för den kommunala sektorn inom PWC i Stockholm.

Avhandlingen: Local public expenditure: Equality, quality and growth

Kontakt: Emelie Värja emelie.varja@se.pwc.com 0729 80 96 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera