Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När rapsen har blommat över finns det för få blommor i den skånska slättbygden för att det ska räcka till både honungsbin och vilda humlor. Honungsbin kan konkurrera ut de vilda humlorna i jakten på nektar och pollen, visar en studie gjord vid Lunds universitet.
– Det är det första storskaliga experimentet som undersöker konkurrensen mellan honungsbin och vilda pollinatörer, säger forskaren Lina Herbertsson.

I undersökningen har hon samarbetat med biodlare som placerat ut bikupor på nio olika platser runt om i Skåne. Samtidigt har tio andra platser hållits helt fria från bikupor inom en radie på en kilometer. Därefter räknades humlor både på platser med bikupor och på platser fria från bikupor.

– Resultatet visar att honungsbin hotar vilda humlor genom att konkurrera med dem i jakten på nektar och pollen. Att effekten av den här konkurrensen var så tydlig som den var förvånade mig, säger Lina Herbertsson.

Små humlor känsligast för konkurrens från honungsbin
Förutom detta visar undersökningen också att små humlearter är känsligare än stora, något som sannolikt beror på att de inte kan flyga lika långt som större arter i jakten på mat. Det mest positiva i undersökningen är att mer blommor i landskapet visade sig minska konkurrensen mellan honungsbin och vilda pollinatörer.

– Vi är glada att vi kan erbjuda en lösning eftersom biodling är ett kulturarv och en förutsättning för att folk ska kunna äta honung, säger Lina Herbertsson.

En lösning på nuvarande situation kan vara att skapa utrymme för fler blommor i jordbrukslandskapet. Traditionella ängs- och betesmarker förser pollinerande insekter med mat från tidig vår ända in på hösten.

Humlorna behöver kompenseras
Att restaurera och sköta om dem vore troligtvis det bästa alternativet för humlorna. Som alternativ till det kan lantbrukare lämna remsor som besås med nektar- och pollenrika blommor. Används olika typer av blommor gynnar det olika arter av bin.

– Det behövs dock ytterligare studier för att ta reda på hur vi bäst kan kompensera humlor för det som honungsbina samlar in, säger Lina Herbertsson.

Artikel: Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context, publiceras i den vetenskapliga tidskriften Basic and Applied Ecology och Sciencedirect.com

Kontakt: Lina Herbertsson, doktorand. Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning. +46-46-222 86 34. +46-70-296 42 55 lina.herbertsson@cec.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera