Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur mår små barn på förskolan? Finns det möjligheter att upptäcka beteendestörningar i tidig ålder och vilka insatser kan i så fall göras? På uppdrag av Socialstyrelsen har forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University drivit projektet ”Tidig Upptäckt – Tidig Insats.”

Små barns psykiska hälsa har de senaste åren uppmärksammats mer än tidigare. Svåra beteendeproblem kan vara ett tidigt tecken på psykisk ohälsa, och insatser som görs för att stärka hälsan hos små barn har visat sig ge goda effekter på deras psykiska hälsa senare i livet. Förskolan har lyfts fram som en miljö där barns psykiska ohälsa kan upptäckas tidigt men också som en miljö där man genom tidiga insatser kan främja god psykisk hälsa och ge skydd mot ohälsa.

Forskningsmiljön CHILD fick i uppdrag av Socialstyrelsen att pröva ett instrument för att mäta och kartlägga beteendeproblem hos små barn, samt att kartlägga vilka åtgärder som görs i förskolan för den gruppen.

De allra flesta har inte beteendeproblem
Resultaten visar att de allra flesta barnen inte har beteendeproblem utan är engagerade i förskolan och verkar må bra. Ett högt engagemang verkar skydda vid beteendeproblematik och därför är det viktigt att tidigt upptäcka och sätta in insatser när ett barn visar lågt engagemang i förskolans aktiviteter.

Barn med beteendeproblem upptäcks tidigt av personalen på förskolan. En del av dessa barn får tidiga insatser inom förskolans väggar av personalen, utan inblandning från omgivande stödsystem. Det beror på att det är först från fyra års ålder som de flesta barn med beteendeproblem formellt identifieras, och först då kan barnen och deras förskolepersonal få insatser från externa experter.

Tidiga insatser viktiga
– Om barn som är yngre än fem år, som visar tydliga tecken på problem med psykisk hälsa, tidigt kan identifieras och få bra stöd ökar chansen att de kan engageras i förskolans aktiviteter på ett bra sätt. Det ökar chansen att barnen mår bra senare i livet, säger Mats Granlund, forskningsledare för CHILD.

I sammanfattningen av rapporten står det bland annat: ”En positiv atmosfär, där läraren ofta uppmuntrar barnens aktivitet och för dialog med barnen om deras lekar och funderingar verkar främja barnens välbefinnande och lärande. Samma faktorer verkar också minska förekomsten av beteendeproblem.”

Data har samlats in hösten 2012, 2013 och 2014 och totalt finns data från 829 barn.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera