Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2015

Slaget om väljarna alltmer professionellt

Svenska riksdagspartier blir alltmer professionella och strategiska i sina valkampanjer. Samtidigt lånar partierna kampanjgrepp av varandra och nya grepp kommer ofta från partier i en osäker situation. Det är tydliga utvecklingslinjer i svenska valkampanjer som presenteras i en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

Kajsa Falasca, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, har undersökt kommunikationen mellan politiska makthavare, medier och medborgare i en ny avhandling. Den politiska kommunikationens betydelse har undersökts både under finanskris och valkampanjer med ett särskilt fokus på mediernas bevakning av politik, politikens medialisering, mediernas effekter i opinionsbildningen och utvecklingen av strategisk politisk kommunikation.

– Det är tydligt att partierna har blivit alltmer professionella och att de har ökat sin användning av strategiska metoder och verktyg för att uppnå sina politiska målsättningar, säger Kajsa Falasca, doktorand.

I kampanjarbetet påverkas partierna inte bara av förutsättningar i det omgivande samhället utan också av partiets interna kultur och uppfattningar om vad som är gångbart inom partiet och bland dess väljare. Kampanjansvariga för riksdagspartierna har följts under tre valrörelser, 2002, 2006 och 2010. Här har det undersökts på vilka sätt partierna plockar upp och införlivar nya idéer och metoder i valkampanjerna.

– Resultaten tyder på att de som leder utvecklingen är partier som upplever en osäker eller ny situation, vare sig det är ett valnederlag, ett imageproblem eller en identitetskris. Det parti som använder sig av nya metoder för strategisk politisk kommunikation banar sedan väg för andra att följa, säger Kajsa Falasca.

Resultaten visar att det också går mode i idéer och metoder för partiernas strategiska kommunikation, och att de ofta uppträder samtidigt i de olika partierna. Ett exempel är hur mediehantering och en anpassning till mediernas logik har växt fram som vardagsverktyg i kampanjarbetet bland alla partier. Ett annat exempel är införandet av politisk Tv-reklam i Sverige som snabbt blev ett legitimt kampanjmedel från att tidigare ha setts som något tabubelagt och negativt inom vissa partier.

– Alla partier plockade upp den möjligheten, men anpassade den också efter svensk valkampanjkultur och den egna partikulturen. Utvecklingen av strategisk politisk kommunikation kan också uppfattas som konformistisk där de politiska partierna påverkas av och följer varandras praxis, säger Kajsa Falasca.

Avhandlingen försvaras vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall 12 juni. Här hittar du hela avhandlingen ”Context Matters – Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises”.

Kontaktinformation
Kajsa Falasca, doktorand, 070-570 53 33, e-post: kajsa.falasca@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera