Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2014

Kvinnor med långvarig nacksmärta har ofta specifika rörelsebegränsningar

Långvarig smärta i nacken är vanligt och drabbar främst kvinnor. Nacksmärtor påverkar livskvaliteten och orsakar även stora kostnader för samhället. Begränsningarna i nackens rörelseomfång är specifika både vad gäller nivå i halsryggen och rörelseriktning.

Idag saknas tillräckliga kunskaper om denna smärtproblematik i vården för att rehabiliteringen ska bli effektiv. Därför är det viktigt att utveckla metoder för att objektivt mäta funktionsnedsättningar och att utveckla samt utvärdera nya rehabiliteringsmetoder.

Thomas Rudolfsson, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi, visar i sitt avhandlingsarbete att kvinnor med långvarig nacksmärta ofta har specifika nedsättningar i nackens rörelseomfång. Enligt studierna har dessa personer en begränsad förmåga till bakåtböjning i den övre nackregionen, medan det finns en begränsning i framåtböjning i den nedre nackregionen.

– Forskningsresultaten i avhandlingen ger en mer detaljerad och specifik bild av den här typen av funktionsnedsättning. Denna kunskap kan vara av värde vid individanpassning av träning, men också ge en ökad förståelse för orsakerna bakom besvären. Att graden av rörelsebegränsning uppvisar samband med den självskattade funktionen i nacken, symtom och upplevelser av hälsa, stärker testets kliniska validitet och motiverar till att använda metoden i vården. Men det räcker inte med detta. Nu är det viktigt att vi i forskningen fortsätter att klarlägga orsakerna bakom de specifika nedsättningarna hos personer med nacksmärtor, säger Thomas Rudolfsson.

I avhandlingsarbetet har Thomas Rudolfsson också utvärderat en ny metod för rehabilitering av nackbesvär. Den specifika metoden för nackkoordinationsträning kan dock inte rekommenderas för kvinnor med långvarig nacksmärta. Detta eftersom korttidsuppföljning och sexmånadersuppföljning visade att träningsformen inte var bättre än styrketräning eller massage, vare sig när det gällde att förbättra sensomotorisk funktion eller att minska smärta.

Avhandlingen är publicerad digitalt


FAKTA
Thomas Rudolfsson är civilingenjör och arbetar vid Centrum för
belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, samt är doktorand vid
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå
universitet.

Torsdagen den 4 december försvarar Thomas Rudolfsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Sensomotorisk funktion och rörelseomfång i nacken hos kvinnor med långvarig nacksmärta – utvärdering med rörelseanalys och effekter av nackkoordinationsträning. (Engelsk titel: Sensorimotor control and cervical range of motion in women with chronic neck pain – kinematic assessments and effects of neck coordination exercise). Opponent: Anneli Peolsson, docent, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för fysioterapi, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Mats Djupsjöbacka. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, Aulan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera