Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2014

Kom i form snabbt, ett vinnande koncept även i haven

Fisk har förmågan att leva i nästintill alla vattenmiljöer som finns på jorden, men när klimatet förändras och temperaturen ökar pressas många arter till sin gräns. Tiden det tar att anpassa sig till nya förhållanden kan vara avgörande för hur olika arter kommer att klara sig i framtiden.

Resultatet kommer från en studie av forskare från Göteborgs universitet som
publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal
Society B.Klimatförändringarna fortsätter att eskalera till följd av att mängden växthusgaser i atmosfären ökar. Växthuseffekten leder inte bara till höjd medeltemperatur utan också till mer extrema väderförhållanden, såsom till exempel kraftiga värmeböljor.

Till skillnad från fåglar och däggdjur är fiskar växelvarma vilket betyder att deras kroppstemperatur följer omgivningens temperatur. Fiskar som lever vid olika temperaturer kan till stor del göra det för att de lyckats optimera sina kroppsfunktioner till just den temperatur som de befinner sig i. När den omgivande temperaturen förändras kan därför förhållandet rubbas.

– Tidigare forskning har nästan enbart fokuserat på huruvida olika arter kommer att överleva en ökning i temperatur eller inte. Vi var intresserade av att undersöka hur arter som klarar sig lyckas med det, hur lång tid det tar, och hur djuren begränsas under anpassningsperioden, säger Erik Sandblom forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

I det publicerade försöket simulerade forskarna en tillfällig värmebölja och följde sedan hur fysiologin i den vanligt förekommande bottenlevande marina fiskarten rötsimpa påverkades. Resultaten visar att under värmeböljans första vecka var djuren kraftigt begränsade och var tvungna att prioritera bort energikrävande processer som att äta eller simma för att kunna överleva.

– Under de första veckorna vid en plötslig uppvärmning är fiskarna trots att de överlever sårbara för händelser som de annars skulle klara utan problem. Att under den här perioden utsättas för ytterligare utmaningar som att fly från en fiende eller överleva en sjukdom kan bli förödande.

Försöket pågick i åtta veckor och resultaten visar att den fysiologiska belastningen minskar för varje vecka som går då fiskarna gradvis lyckas ställa om sina kroppsfunktioner och optimera dem till den nya miljön. Vidare visar resultaten att ”kostnaden” för djuren är starkt relaterad till hur lång tid det tar att anpassa sig. I en varmare och mer variabel framtid är det därför troligen inte bara viktigt att kunna anpassa sig utan även att kunna göra det snabbt.

Forskning har genomförts i samarbete med kollegorna: Michael Axelsson, Albin Gräns och Henrik Seth vid Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera