Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2014

Ny fågelsjukdom påvisad i Sverige

Fågelsjukdomen ankvirusenterit (DVE, Duck viral enteritis) har för första gången påvisats i Sverige. Upptäckten gjordes hos en grupp myskankor i en hobbybesättning i Skåne. Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som troligen spridits med vilda fåglar, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Tolv av totalt tretton myskankor i flocken dog i en damm. Två av dem sändes för analys till SVA. I samma damm som myskankorna levde i finns flera andra fågelarter.

Mycket smittsam sjukdom
– DVE är mycket smittsamt och orsakar hög dödlighet, men inga fler fåglar i det aktuella området verkar ha blivit sjuka, säger fjäderfäveterinär Helena Eriksson vid SVA.

Detta är första gången DVE diagnosticerats i Sverige. Sjukdomen drabbar andfåglar, såsom vilda änder, tamankor, myskankor, gäss och svanar. Viruset förekommer bland fåglar i flera länder i Europa, Nordamerika och Asien. Människor smittas inte av sjukdomen. Effektiva behandlingsmetoder saknas.

Smittar vid kontakt
DVE kan smitta mottagliga fåglar vid direkt kontakt med smittade fåglar, eller när de utsätts för virus som finns i miljön. Vatten antas vara en viktig smittväg mellan smittade och mottagliga andfåglar. Eftersom viruset även finns bland vilda andfåglar kan smittan spridas genom att tama andfåglar kommer i kontakt med vilda inflygande fåglar i exempelvis dammar.

Sjukdomen är anmälningspliktig och det aktuella fallet är rapporterat till Jordbruksverket. DVE är en allvarlig sjukdom som orsakar stort djurlidande hos andfågel. Hög dödlighet bland andfåglar bör därför utredas genom kontakt med veterinär och döda fåglar bör obduceras.

Referenslänk: Länk till SVA:s webbsida om DVE
Referenslänk: Läs mer på Wikivet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera