Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2014

Projektet SalmoInvade studerar sportfiskets effekter på laxfisk

I samarbete med sportfiskarna ska nu en internationell grupp med forskare studera hur invaderande fiskarter påverkar lokala fiskbestånd. – Vi ska bland annat undersöka om sportfisket kan fungera som ett skydd för lokala bestånd av lax och öring, säger projektets koordinator Jörgen Johnsson, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Runt tio procent av svenskarna ägnar sig åt sportfiske i någon form. Det är en av de största fritidsaktiviteterna i landet. Sportfisket är även viktigt ur ekonomisk synvinkel och omsätter cirka 2,5 miljarder årligen.

Sportfiskare hjälper forskarna
I det nystartade europeiska projektet Salmoinvade ska en internationell forskargrupp, med forskare från Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och Canada, studera biologisk invasion av laxfiske i Europa. Projektet är treårigt och ska utvärdera effekter av främmande laxfiskar i Europa och studera de sociala, ekonomiska och ekologiska mekanismer som påverkar deras invasionspotential.

Sportfiskare runtom i Europa är kopplade till projektet där man även kommer att undersöka kulturella skillnader mellan Skandinavien och kontinentala Europa i synen på laxfisk som resurs. Projektet är tvärvetenskapligt och forskargruppen är därför sammansatt med både biologisk, sociologisk och psykologisk expertis.

Odlad fisk konkurrerar
Forskarna i projektet Salmoinvade ska bland annat undersöka om förrymd eller utsatt odlad fisk kan konkurrera ut inhemska laxbestånd. Eftersom odlad fisk är genetiskt förändrad och oftast äter snabbt och mycket kan det bli mindre föda över åt inhemsk fisk.

– Frågan är under vilka förhållanden odlad fisk kommer att konkurrera ut vilda bestånd? Det är en av de frågeställningar som vi kommer att studera, säger Jörgen Johnsson.

Sportfisket som skydd för vild lax?
Sportfiskare föredrar ofta större fisk och kanske kan detta hjälpa till att skydda vild laxfisk, till exempel i situationer där snabbväxande odlad fisk förekommer tillsammans med vilda bestånd. Dessutom har odlad fisk ofta ett mindre försiktigt beteende än den vilda och hamnar troligen därför lättare på kroken.

– Möjligen kan sportfisket därmed motverka konkurrenseffekter av odlad och annan invasiv fisk på de vilda laxbestånden, säger Jörgen Johnsson.

I projektet deltar sportfiskeföreningar runtom i Europa, bland andra Sportfiskarna Region Väst i Delsjön i Göteborg.

– Försöken i Göteborg kommer att utföras med aktiv medverkan av västsvenska sportfiskare så att vi kan utnyttja deras speciella kunskaper, ett unikt samarbete som vi verkligen ser fram mot, säger Jörgen Johnsson.

Det slutgiltiga målet med SalmoInvade är att utveckla riktlinjer för policy kring förvaltning av laxfiskinvasioner i Europa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera