Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2014

Europeisk kraftsamling för utveckling av nya antibiotika

Den ökande antibiotikaresistensens konsekvenser är kostsamma, både i människoliv och i pengar. Inom EU har kostnaderna uppskattats till cirka 1,5 miljarder euro per år. Uppsala universitet blir nu en ledande part i ett gigantiskt projekt finansierat av Innovative Medicines Initiative (IMI) där akademi, läkemedels- och bioteknikindustri tillsammans ska få fart på utvecklingen av nya antibiotika.

– En sådan kraftsamling med målet att ta fram en helt ny antibiotikafamilj är unik. Satsningen svarar upp mot något som hittills saknats: Finansiering för att i samarbete ta fram det nya läkemedel som så innerligt behövs för att kunna hantera infektionssjukdomar i framtiden, säger Anders Karlén, vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet, och en av två vetenskapliga koordinatorer i projektet.

Nya antibiotika behövs
De senaste 30 åren har endast två nya klasser av antibiotika tagits fram, samtidigt som problemen med antibiotikaresistens ökat i samhället. Dels är det vetenskapligt svårt eftersom de så kallade gramnegativa bakterierna har flera inbyggda ”barriärer” mot läkemedel. Dels är det begränsad lönsamhet kopplad till antibiotikautveckling eftersom försäljningen begränsar sig till korta kurer. Dessutom kommer ett nytt antibiotikum att användas endast när det är absolut nödvändigt för att minimera risken för resistensutveckling.

Nya affärsmodeller för att utveckla antibiotika
Forskare, företag och även beslutsfattare har insett problematiken och efterfrågat nya affärsmodeller för att få fart på antibiotikautvecklingen. En sådan modell kallas ”public private partnerships” (PPP) där offentliga och privata intressen sammarbetar. EU och läkemedelsindustrin satsar stort på att främja sådana samarbeten genom olika anslag.

Bland annat har IMI, som är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Efpia, den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag initierat ”New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB), en serie utlysningar med syfte att stödja utveckling av nya effektiva antibiotika.

Det är inom IMI som Uppsala universitet nu tillsammans med ett antal partners fått ett stort anslag för att skapa en plattform för utveckling av nya antibiotika. Ett sexårigt projekt, ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), sjösätts nu med en finansiering på drygt 750 miljoner kronor. Uppsala universitet har en central roll i den läkemedelsplattform som ska ta ett antal molekyler genom hela utvecklingskedjan och förhoppningsvis fram till en ny läkemedelskandidat som testas i människa.

–  Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci har vi en stark kompetens kring läkemedelsutveckling och antimikrobiell resistens. Därför passar detta projekt oss oerhört väl, säger Britt Skogseid, vicerektor för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Förutom uppbyggnaden av läkemedelsplattformen har ett antal lovande antibakteriella projekt identifierats av partners i ENABLE vilka kommer att bearbetas och förädlas vidare i plattformen. Nya projekt beräknas också tillkomma under projektet.

–  Man kan säga att vi kommer att försöka dammsuga Europa på de bästa idéerna och attrahera dem till vår plattform, säger Anders Karlén.

I konsortiet ingår sammanlagt 32 parter vilka inkluderar universitet, bioteknikindustri och läkemedelsbolag. En betydande del av verksamheten kommer att finnas vid Uppsala universitet.

Läs mer om EU:s IMI-program (Innovative Medicines Initiative): http://www.imi.europa.eu/

Läs EU-kommissionens ”Action plan against the threats from antimicrobial resistance”: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera