Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2013

Fiskens hälsa viktig för köttets kvalitet

Fisk är idag jordens vanligaste djur i livsmedelsproduktionen. I takt med att fisk utnyttjas alltmer har också medvetenheten om det etiska ansvaret gentemot djuren växt. Ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och SLU har fått 10 miljoner av FORMAS för att studera välfärdsfrågor för odlad fisk.

Det är ofta svårt att utifrån avgöra hur en fisk mår och vad den upplever som stressande eller obehagligt.

Studerar stressreaktioner när de händer
I det nystartade projektet ska forskarna identifiera olika typer av stressituationer i odlingsmiljön med hjälp av unika fysiologiska telemetritekniker. Situationer ska sedan återskapas i kontrollerade labboratorieförsök för att kunna få en bättre uppfattning om fiskens fysiologiska stressreaktioner.

– Telemetritekniken ger oss för första gången möjlighet att mäta variabler som hjärtfrekvens, blodflöden och andning i fiskar som simmar fritt i odlingsmiljön. Den inblicken in i fiskarnas liv kommer hjälpa oss att förstå hur de olika odlingsmomenten påverkar dem, säger forskaren och biologen Albin Gräns vid Göteborgs universitet.

Förutom Albin Gräns deltar tre andra forskare från Göteborgs universitet i forskningsprojektet, biologerna Erik Sandblom, Kristina ”Snuttan” Sundell och Michael Axelsson.

Kommersiella fiskodlare välkomnar forskningen
Arbetet är en fortsättning på ett etablerats sammarbete mellan Göteborgs Universitet (GU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommersiella fiskodlare. Forskarna arbetar bland annat med att undersöka flera olika metoder som idag rutinmässigt används för att bedöva fisk före avlivningen.

– Initiativet att studera och mäta fiskarnas fysiologiska stressrespons vid olika moment inom kommersiell fiskodling välkomnas av odlarna, eftersom man idag inser att det finns ett samband mellan problem med exempelvis köttkvalitet och olika sjukdomar hos odlad fisk och det faktum att djuren kan stressas i odlingsmiljön, säger Albin Gräns.

Projektet avser att med hjälp av den senaste tekniken inom telemetri, datalagringsimplantat och fysiologisk mätteknik jämföra och mäta djurets respons vid olika moment inom kommersiell fiskodling. Information kan användas för att skapa biologiskt relevanta underlag för kommande lagar och föreskrifter inom djurskydd för fisk, och dels för att skapa underlag för utveckling av framtida fiskodlingssystem utifrån djurens villkor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera