Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2013

Forskare avslöjar fåglars vinterviste

Genom att förse fåglar med en liten ljusregistrerande ryggsäck kan man mäta deras geografiska position. Med hjälp av den nya tekniken har forskare vid Lunds universitet lyckats avslöja den mindre strandpiparens hittills okända vinterviste. Intressant nog var övervintringsplatserna vitt skilda geografiskt – från Nigeria till Indien.

Många fåglar flyttar söderut under vinterhalvåret. Det gör även den mindre strandpiparen som sommartid har sin häckningsplats i bland annat Sverige. Var den mindre strandpiparen övervintrar har dock varit okänt tills nu. För att spåra fåglars flyttvägar kan man förse dem med olika typer av mätutrustning, men länge har den tillgängliga utrustningen varit för stor och tung för den mindre strandpiparen som bara väger runt fyrtio gram.

Tack vare att tekniken har utvecklats finns det nu små ryggsäckar med så kallade ljusloggar som även mindre fåglar kan bära utan att det skadar eller påverkar dem. Ljusloggern mäter dagsljuset och registrerar dagens längd samt solens upp- och nedgång. Utifrån den lagrade datan kan forskarna sedan räkna ut fågelns dagliga position. Ljusloggern ger betydligt mer information än ringmärkning, som tidigare var den enda möjliga metoden för att följa mindre fågelarter.

– Vi kommer att upptäcka nya flyttningsvägar och flyttningsmönster, vilket tidigare metoder inte gjort möjligt. Dessutom kan vi få information om när och hur länge fåglarna flyger genom att loggern också kan utrustas med exempelvis ett instrument som mäter acceleration, säger Anders Hedenström, professor i teoretisk ekologi och verksam inom forskningsmiljön CAnMove vid Lunds universitet.

Forskarna har hittills med hjälp av ljusloggar mätt flyttvägar för ett antal individer av mindre strandpipare och resultatet var oväntat. Sommarmånaderna tillbringade dessa fåglar vid Vomb i Skåne. Några av fåglarna flög sedan till Nigeria, Sudan och Egypten medan en fågel flög hela vägen till Indien för att övervintra. Det är första gången man sett att en population av fåglar med samma häckningsplats har så vitt spridda övervintringsområden som från Nigeria till Indien. Resultatet väcker många nya frågor.

– Hos vissa arter är flyttningsriktningen och flyttningssträckan nedärvda från föräldrarna. Om föräldrarna har en sydvästlig respektive sydöstlig flyttningsriktning så ärver ungen en rakt sydlig riktning. Det är emellertid svårt att se hur detta skulle fungera hos de mindre strandpiparna från Vomb, där en fågel kan hamna i Nigeria och en annan i Indien, säger Anders Hedenström.

FAKTA
De senaste forskningsrönen om den mindre strandpiparens flyttningsmönster publiceras nu i tidskriften Bird Study.

CAnMove är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på hur och varför djur sprider sig och flyttar långa sträckor mellan vitt skilda områden på jordens yta. Forskningsmiljön CAnMove finansieras av ett Linnéanslag från Vetenskapsrådet och Lunds Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera