Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2013

Nyupptäckt pansarhaj var det första djuret med ansikte

Upptäckten av vad som kan vara det tidigaste kända djuret med vad vi skulle betrakta som ett ansikte beskrivs av forskare från Kina, USA och Uppsala universitet i Nature. Upptäckten ger nya perspektiv på ryggradsdjurens tidiga evolution.

Entelognathus primordialis är en enastående välbevarad 419 miljoner år gammal fisk från Kina och det mest primitiva ryggradsdjuret med en modern typ av käke.
Den nyupptäckta Entelognathus primordialis är en så kallad placoderm, eller pansarhaj, en medlem av en utdöd grupp av käkförsedda ryggradsdjur. Dess käke är dock mycket mer lik den hos en modern benfisk.

Utvecklingen av käkar var ett nyckelmoment i ryggradsdjurens evolution, men skillnaderna mellan käklösa och käkförsedda ryggradsdjur är så stora att det är svårt att rekonstruera hur det gick till. Min Zhu och hans kollegor, däribland Per Ahlberg och Henning Blom från Uppsala universitet, belyser ett av de sista stegen i processen, då moderna käkförsedda ryggradsdjur som hajar och benfiskar utvecklades från en grupp av primitiva, bepansrade, käkförsedda fiskar, placodermer, som ofta kallas pansarhajar.

Entelognathus primordialis kombinerar käkben av en typ som tidigare bara setts hos benfiskar och landryggradsdjur (inklusive människor) med ett heltäckande kroppspansar av placodermtyp. Den bör ha varit ungefär 20 centimeter lång.

– Tidigare har man trott att de nulevande käkförsedda ryggradsdjurens sista gemensamma förfader liknade en haj, men det nya fossilet vänder uppochned på denna hypotes. Genom att Entelognathus kombinerar karaktärsdrag från placodermer och benfiskar, men inte alls liknar en haj, antyder den att hajarna inte är primitiva utan specialiserade. Det ger en helt ny bild av de käkförsedda ryggradsdjurens uppkomst, säger Per Ahlberg, professor i evolution och utvecklingsbiologi vid Uppsala universitet.

Min Zhu, Xiaobo Yu, Per Ahlberg, A Silurian placoderm with osteichthyan-like marginal jaw bones, Nature, Advance online 25 sep 2013, DOI: 10.1038/nature12617

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera