Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2013

Nätverk ska stärka svensk barnforskning

Ett 60-tal barnforskare från hela landet träffas på Högskolan i Jönköping för att starta ett nytt forskningsnätverk som ska samordna och stärka svensk barnforskning inom området barn med funktionsnedsättningar.

Resultatet i en nyligen genomförd kartläggning av svensk handikappforskning visade att relativt lite av forskningen handlade om barn med funktionshinder och deras situation. Det nätverk som nu startar syftar till att öka kvantitet och kvalitet i svensk handikappforskning med barninriktning genom att samordna och aggregera kunskaper och andra resurser mellan forskare med barnfokus i Sverige. 

– Nätverket handlar om att vi är bättre tillsammans, säger Mats Granlund, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping. Sverige är för litet för att vi ska utveckla internationell toppforskning inom området var och en för sig.

På nätverksträffen ska man främst diskutera dagsläge och framtida inriktning i svensk forskning med inriktning mot barn som behöver något extra stöd utöver det stöd alla barn får. Utöver ”traditionella” funktionsnedsättningar inkluderas i definitionen barn som har långvariga sjukdomar, till exempel diabetes, eller är i risk på grund av psykosociala skäl. 

– Vårt nya nätverk kan stärka existerande forskning genom att samordna forskningsidéer över olika forskargrupper, bygga gemensamma databaser och instrumentpaket för att möjliggöra studier med många deltagare och utveckla tvärvetenskapliga studier för att undersöka relationen mellan grundbegrepp i handikappforskning så som kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet och miljöfaktorer, förklarar Mats Granlund.

– Vi behöver också samla vår kunskap kring hur vi rent praktiskt bäst kan hjälpa barnen att fungera i sin vardag nu och i framtiden. Och hur kan vi få barnens syn på sin vardag och hur kan vi vara säkra på att barnen vill vara med i forskning?

Institutet för Handikappvetenskap (ihv.se) finns vid Högskolan i Jönköping, Örebro universitet och Linköpings universitet. Högskolan i Jönköping ansvarar för barnforskningen inom institutet, och arbetet leds av Mats Granlund, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping samt forskningsledare för CHILD.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera