Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2013

Mörtfisk flyttar till tryggare tillvaro

Nu är det bevisat att fiskar kan säsongsflytta för att undvika hotet om att bli uppätna. När skarvarna kommer lämnar mörtfiskarna sjön och flyttar till ett tryggare liv i intilliggande bäckar eller våtmarker. Det visar aktuell forskning från Lunds universitet.

Varje år säsongsflyttar miljontals djur världen över. I de flesta fall är orsaken brist på mat eller andra miljömässiga omständigheter. Men få forskningsstudier har fokuserat på flyttning som en följd av att en djurart vill fly undan rovdjur. Det är inte helt lätt att mäta och sätta siffror på hur stor risken är att bli uppäten.

– Våra resultat är därför tämligen unika, säger Ben Chapman, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

I samarbete med danska kolleger har forskarna vid Lunds universitet nu publicerat resultaten av sin studie. De visar att fisk, i detta fall mört, flyr från sjön till anslutande bäckar och våtmarker när det blir många skarvar som jagar i sjön. Ben Chapman och hans kolleger konstaterar att de aktuella forskningsresultaten är ett av de första bevisen på att rovdjurshot är en orsak som kan ge upphov till säsongsflyttning bland djur.

Tack vare uppfinningsrikedom har forskarna lyckats följa enskilda mörtfiskars öde. Forskarna har individmärkt flera tusen fiskar med ett litet chip av streckkodstyp och sedan gått till skarvarnas viloplatser och där scannat marken efter utbajsade chips, det vill säga återstoden av de enskilda fiskar som passerat fåglarnas magtarmsystem. På så sätt har forskarna kunnat få fram mycket information om vilka fiskar som blivit uppätna. Det visade sig främst vara större mörtar som fallit offer för skarvarna.

Fältarbetet har utförts i de danska sjöarna Viborg och Loldrup på Jylland. Den kommande fältsäsongen ska forskarna utvidga arbetet genom att inkludera Krankesjön i Skåne.

Den aktuella studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Biology Letters och kommer även att uppmärksammas i Nature.
Länk till studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera