Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2013

Billiga solceller av plast kan bli verklighet snart

På två timmar nås vår planet av mer än tillräcklig solenergi för att täcka hela jordens energibehov för ett helt år. Problemet är bara att fånga och lagra denna generösa energiform. Billiga solceller av plast kan vara en väg att lösa problemet.

För att omvandla solljus till el, använder konventionella solceller kisel och andra oorganiska halvledande material. Trots en relativt hög materialkostnad har solcellerna ökat i popularitet i takt med att andra energikällor blir dyrare. Här finns behov av att ta fram hållbara och billiga solcellsalternativ för att göra det möjligt att mer av energibehovet i världen kan tillgodoses genom solenergi.

Plastens för- och nackdelar
– Det kan hända att solceller av plast inte är så avlägset ändå, säger Ana Sofia Anselmo, doktor i materialfysik vid Karlstads universitet, som nyligen publicerade en avhandling i ämnet.
Plastens fördelar är att solcellerna kan massproduceras billigare, och att slutprodukten är flexiblare och lättare kan integreras i andra material.

Plastens nackdel är att den har ungefär en tredjedel så stor effektivitet som konventionella solceller. Plasten har även betydligt kortare livslängd. Några saker måste därför lösas för att plasten ska bli ett effektivt alternativ.

Möjligheter att utveckla nya produkter
Under senare år har forskningen inom detta område resulterat i nya och bättre versioner som gör att man nu kan se en möjlighet för solpaneler av plast att bli kommersiellt gångbara. Det finns också möjlighet att utveckla en rad nya produkter där denna teknik kan integreras. Solcellerna kan integreras i till exempel textiler, andra plastmaterial, papper, glas, stål och takmaterial.

Ana Sofia Anselmo disputerade i materialfysik vid Karlstads universitet den 25 januari. Hennes forskning fokuserar på tunna filmer av halvledande polymerer och fullerenmolekyler för solcellstillämpningar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera