Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2013

Fåglarnas utveckling sitter i skalet

Äggskalet fyller en viktig funktion i fåglarnas utveckling. Inte bara under embryonalutvecklingen utan också under fåglarnas hela evolution, visar Ola Österström i sin avhandling ”The Avian Eggshell”.

Under embryonaltiden tar fågelungen upp stora delar av sitt kalciumbehov från äggskalets insida. Beroende på om ungen är en borymmare som utvecklas tidigt eller en bostannare som utvecklas långsammare kommer den att ha olika behov av kalcium under embryonalutvecklingen. Österström visar att äggskalets struktur är nära kopplad till ungens sätt att utvecklas. Fågelungens tillväxthastighet i ägget kan vara en faktor som kan driva evolutionära förändringar i äggskalets struktur.

Äggskalet kan sägas vara uppbyggt av funktionella enheter. Varje sådan enhet kan bara leverera en viss mängd kalcium till embryot. En ökning av kalciumbehovet måste därför tillgodoses av en ökning av dessa enheter. Österström föreslår därför att äggskalets struktur skulle kunna användas som en markör för tillväxthastighet och sätt att utvecklas, hos nutida såväl som hos utdöda fåglar.

Äggskal från ett stort antal fågelarter från flertalet av världens alla ordningar har använts i undersökningen. Med komparativa metoder och moderna släktskapsträd för fåglarna har Österström visat att äggskalets struktur är nära relaterad till ungens tillväxthastighet och sätt att utvecklas under fåglarnas evolution.

Ola Österström är född och uppvuxen i Växjö. Han tog sin lärare- och magisterexamen i biologi vid Linnéuniversitetet 2003. Sedan 2005 har han varit doktorand inom cell- och organismbiologi vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”The Avian Eggshell” försvarades den 8 februari på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent var professor Andrezj Elzanowski från Polish Academy of Sciences i Warsawa

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera