Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2013

Möjligheter för fiskodling på västkusten

Hälleflundra, piggvar och havskatt är några svenska marina fiskarter som har biologiska möjligheter att passa för odling på västkusten, framhåller forskare vid Göteborgs universitet i ny utredning.

Odling av fisk och skaldjur är den livsmedelssektor som växer snabbast i världen. Men i Europa och speciellt Sverige går utvecklingen av vattenbruket mycket långsamt. Istället blir vi allt mer beroende av fiskimporter från andra världsdelar.

– Detta väcker etiska frågor om långväga livsmedelstransporter, export av miljöproblem samt den nationella livsmedelssäkerheten, säger fiskbiologen och forskaren Thrandur Björnsson.

Svenska västkusten har potential för fiskodling
På den svenska västkusten förekommer ingen fiskodling i dag trots den möjlighet den långa svenska kusten erbjuder.

– Det kan till viss del bero på en negativ syn från myndigheter och allmänheten där traditionell fiskodling i öppna nätkassar kan ses som en miljöförstörande verksamhet. Men innovativa odlingstekniker och satsning på lokala fiskarter kan skapa möjlighet för miljömärkta nisch-produkter som kan saluföras till ett högt värde, säger Thrandur Björnsson.

En ny rapport från forskare vid Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet, utreder de odlingsbiologiska förutsättningarna för fiskodling på västkusten.

Flera arter lovande att odla
Hälleflundra, tunga, piggvar, havskatt samt lyrtorsk och torsk bedömdes vara ”kandidatarter” för framtida odling. Med speciella tekniska lösningar som möjliggör reglering av salthalt, syrgashalter och temperatur är dessa arter lovande för odling.

Nästa steg som forskarna föreslår är att göra en teknisk och ekonomisk utredning kring kontrollerade havs- eller landbaserade system för marin fiskodling.

En nödvändig satsning är också ett kläckeri för forskning och utveckling av det svenska marina vattenbruket.

Utredningen om marin fiskodling presenteras vid ett öppet seminarium den 8 februari kl. 13.00-15.30, föranmälan via länk på www.vbcv.science.gu.se senast 6 februari.

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera