Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2013

Kommunal dagrehabilitering för äldre ger goda resultat

Örebroforskaren Anita Tollén har undersökt äldre personers vardag och betydelsen av dagrehabilitering. Resultaten är tydliga. Rehabiliteringen förbättrar äldres hälsa, både psykiskt och fysiskt, och gör det möjligt för fler att bo kvar hemma.

De allra flesta äldre personer i Sverige bor kvar i sina egna hem. Det beror på att den så kallade kvarboendeprincipen har styrt svensk äldrepolitik de senaste decennierna men också på att de flesta äldre vill bo kvar.

– För att göra det möjligt att bo kvar i sina egna hem erbjuds äldre olika former av hjälp och stöd varav dagrehabiliteringen är en av dessa, säger Anita Tollén, som skrivit en avhandling i medicin vid Örebro universitet om den grupp äldre personer, som bor kvar i eget boende, men som efter en tids sjukdom eller skada har fysiska funktionsnedsättningar som gör vardagen svår att hantera.

Klarar vardagliga sysslor
– Målsättningen med dagrehabiliteringen är att upprätthålla eller förbättra deltagarnas fysiska funktionsförmågor och förmågan att utföra aktiviteter som ingår i personens vardag.

Forskningsstudien, som undersökt såväl deltagarnas upplevelse av rehabiliteringen som journaldokumentation, visar att dagrehabiliteringen bidrar till positiva förändringar både fysiskt och psykiskt. Deltagarna i Anita Tolléns studie fick till exempel bättre balans och gångförmåga, vilket gör att de nu klarar av sina vardagliga sysslor bättre och att de kan återuppta fritidsaktiviteter.

– Resultaten visar att det är en kombination av händelser. Den psykiska hälsan påverkas av umgänget med de andra i gruppen. De sporrar varandra att göra sitt bästa på träningarna och när de upptäcker att de klarar av att prestera lika bra som de andra stärks de i tron på den egna förmågan.

Leva ett aktivt liv
– Det är glädjande att se att många äldre som ofrivilligt helt eller delvis upphört med både aktiviteter och umgänge återigen kan leva ett mer aktivt liv.

Deltagarna upplever att rehabiliteringen lett till förändringar som gör vardagen meningsfull och de ser positivt på framtiden.

– Dagrehabiliteringen kan förlänga tiden av oberoende i det egna hemmet och i förlängningen gynnar det både individen och samhället, säger Anita Tollén.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera